Frode Hermandsen kvad Elite

Elite starter flyrenhold

Elite Service Partner AS etablerer fly­renhold for 18 fly­selskaper på 11 norske fly­plasser, etter å ha vunnet en anbuds­runde med SAS.

Publisert

Kartet viser de fly­plassene som omfattes av kontrakten (røde og grønne sirkler). Ill.: Elite

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lørdag 17. oktober 2015 vil bli stående i Elite Service Partner AS sin historie som dagen selskapet startet opp sitt første oppdrag på inn­vendig renhold av fly, melder Roger Tveide, adm.dir. i Elite.

Starts­kuddet gikk i Bergen, på Flesland lufthavn. Den 1. november 2015 startet Elite opp i Hauge­sund og Narvik, og senere følger Ålesund, Kristian­sund, Trond­heim, Stavanger, Tromsø, Bodø, Molde og Kristiansand.

Dette skjedde bare fem uker etter at Elite vant anbuds­runden med SAS i sterk konkurranse med 11 andre selskaper.

Oppdraget skal driftes gjennom et nystartet selskap som har fått navnet Airport & Aviation Services Norway AS. Selskapet er et felles­foretak (joint venture) og eies med 50 % hver av Elite Service Partner AS og OCS Group UK Ltd – Elites samarbeids­partner i Stor­britannia.

Regions­ansvarlig Frode Hermandsen og dyktige med­arbeidere ved opp­starten i Bergen lufthavn, Flesland. Foto: Elite

Elite melder at tids­rammen for første opp­start var ekstremt tøff, med fem ukers frist fra kontrakts­inngåelse til oppstart av første lufthavn.

– Vi kunne trekke veksler på erfarne med­arbeidere i organi­sasjonen vår, og som vanlig viste disse stort engasje­ment og løste opp­gaven på en for­billedlig måte, skriver Roger Tveide.

– Oppstarten i Bergen gikk over all for­ventning, og var en stor suksess, og kabin­personalet på flyene gav svært gode tilbake­meldinger på tjenestene våre! Når alle 11 flyplasser er i full drift, vil virksom­heten utvides ytter­ligere og organisert slik at vi kan påta oss flere oppdrag på fly­plasser rundt om i landet.

Kilde: Oppstart av flyrenhold!

Powered by Labrador CMS