Beste-praksis-renhold.jpg

Beste praksis renhold Nasjonale kvalitetsmål

Norsk kommunalteknisk Forening (NKF) har nå lagt ut temaheftet "Beste praksis renhold" - til gratis nedlastning. Heftet inneholder forslag til nasjonale kvalitetsmål for renhold i kommunale bygg. Målet er å utnytte renholdsressursene på en kostnadseffektiv måte.

Publisert

I innledningen til heftet, som er fra 2006 og som nå er tilgjengelig for gratis nedlastning, skriver NKF:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

" ”Renhold utgjør en betydelig andel av de totale FDV kostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold) ved et bygg, ofte 20-40 prosent. Å beregne riktige renholdsressurser er avgjørende for å kunne oppnå optimal drift. Stadig strammere økonomiske rammer innen kommunal forvaltning har ført til økt fokus på driftkostnader, konkurranseutsetting samt å kunne dokumentere konkurransedyktig renholdsdrift i egen regi. Nøkkeltall for renhold kan sammenlignes kommunene i mellom ved å bruke samme basis innhold for renhold pr byggtype. Dette innebærer å sette like kvalitetsmål for det utførte renholdet.Heftet er ment å gi forslag til slike kvalitetsmål, samt forslag til basis innhold i renholdstjenestene for kommunale bygg. Forslagene er basert på erfaring fra en rekke kommuner. Den enkelte kommune må ut fra sin egen økonomi i tillegg bestemme hvilke tilleggstjenester (serviceoppgaver) de kan gi/tilby utover definert basisnivå."Heftet kan lastes ned her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS