Vask glad cbox5303469 bred

Ti råd om å skape arbeidsglede

Her er en øvelse i ti trinn om arbeids­press og arbeids­glede. Nyttig både for å opp­summere året og for å tenke fremover.

Publisert

Ti råd om å takle arbeids­press og skape arbeids­glede. Ill.foto av glad leder: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Øvelsen går ut på å bevisst­gjøre hva arbeids­plassen har gjort og vært god til, og å skape energi og pågangs­mot for nye forandringer.

Den er laget av Idébanken, en organisasjon som jobber for arbeids­glede, inkludering og nærvær. Anbefalt tidsbruk står etter hvert punkt.

  1. Den som leder øvelsen ønsker vel­kommen og forteller om formål og fremgangs­måte. Velg en referent som skriver ned tids­linjen med alle over­skrifter og stikkord. Velg en periode, f.eks. et år tilbake og et halvt år fram.
  2. Tidslinjen tegnes på tavle/papir. Felles idémyldring over hvilke større aktiviteter som har vært gjennom­ført i forrige periode. Skriv inn på tidslinjen. 10 min.
  3. Hver person får en grønn og en rød post-it-lapp. Den enkelte skal finne en oppgave eller situasjon fra forrige periode som var «grønn», dvs. var lyst­betont og ga energi. Deretter en oppgave eller situasjon som var «rød», dvs. var vanskelig tøyde grensene. 5 min.
  4. Tegn en lang tids­linje på veggen (bruk mange flipover­ark) fra start­tidspunktet til i dag. En person om gangen går opp og forteller om en «grønn» eller «rød» situasjon. Røde lapper settes under linjen og grønne over. 1 time.
  5. Tidslinjen deles opp i kapitler, dvs perioder. Gjennomfør idé­myldring for å lage over­skrifter til kapitlene. 10 min.
  6. Tegn en linje videre fra i dag og fremover. Gjennomfør idé­myldring om hvilke store oppgaver / forandringer som vil komme i perioden, både røde og grønne.
  7. Sett sammen grupper på 5 personer. Med utgangs­punkt i de historier som er fortalt kommer gruppene nå med forslag til: - Grønne begivenheter i tiden fremover- Rutiner eller aktiviteter som kan brukes når røde situasjoner oppstår. 15 min.
  8. Hver gruppe legger frem sine resultater og setter post-it-lapper med over­skriften på aktiviteten inn på fremtids­linjen. Grønne lapper for energi­givende aktiviteter og gule for rutiner og aktiviteter som kan forebygge stress-situasjoner.
  9. For å finne ut av hvilke av forslagene som står på tidslinjen som er de to viktigste, går hver deltaker opp og setter fire kryss: Et på hver av de to grønne lappene hun synes er viktigst og et på hver av de to gule lappene hun synes er viktigst.
  10. På bakgrunn av denne prioriteringen avslutter lederen prosessen og peker på det som kan iverk­settes og legges inn i kalenderen med det samme. Lederen kan eventuelt be om en kort tenke­pause og sette en dato for når hun eller de som har ansvaret kommer tilbake med en beslutning.

Kilde: Kartlegg arbeidspress og arbeidsglede

Powered by Labrador CMS