Smarttelefon cb2199908

Skal lage app mot rygg­smerter

En forsknings­basert app er under utvikling for dem som har kroniske smerter i kors­ryggen. Den skal gi personene råd om hva de selv kan gjøre for å redusere smertene.

Publisert

Appen hevdes å være den første i sitt slag, som er forsknings­basert. Ill.foto av smart­telefon: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ryggsmerter er en hyppig årsak til lege­besøk og syke­fravær, trass i at det har vært mange tiltak for å minske problemet. Dette ønsker en gruppe forskere å endre på gjennom det inter­nasjonale og norsk­ledede prosjektet Selfback.

– Vi vil utvikle en app som skal hjelpe personer med kors­rygg­smerter til finne metoder som hjelper for dem, for å minske smertene, sier Andreas Holter­mann, professor ved det danske Det Nationale Forsknings­center for Arbejds­miljø (NFA) og en av forskerne bak det nye prosjektet.

Appen skal hjelpe personene i å treffe gode beslutninger om sin egen rygg og dermed hjelpe dem til selv å styre sin egen helse.

Selve støtten vil bestå av spesifikke råd, for eksempel om ulike former for fysisk aktivitet, måter å sove på, måter å sitte stille på, som har positiv effekt på personens ryggsmerter.

– Det finnes allerede mange apper som veileder personer med forskjellige former for smerter i musker og led, om hvordan de kan trene og være fysisk aktive, men ingen av dem er basert på vel­doku­mentert kunnskap fra forskningen. Derfor vet vi ikke om de er effektive, sier Charlotte Rasmussen, forsker ved NFA og med i Selfback.

Forsknings­prosjektet Selfback gjennomføres som et samarbeid mellom åtte partnere fra fem europeiske land, hvorav følgende seks forsknings­institusjoner:

  • Institutt for Samfunns­medisin (prosjektleder) og Institutt for Datateknikk, begge fra Norges Teknisk-Natur­viten­skapelige Universitet
  • NFA og Syddansk Universitet, Danmark
  • Robert Gordon University og University of Glasgow, Skottland

Kilde: App skal mindske smerter i lænden

Powered by Labrador CMS