Nora J Klungseth teh7645kvad

Norges første doktor­grad i renhold

Nora Johanne Klungseth har avlagt doktor­grad med en avhandling om hvordan kommunalt renhold organiseres og utøves. Renholdsnytt gratulerer!

Publisert

Avhandlingen er den første i Norge som har renhold som hoved­tema og Klungseth har gått hele veien fra renholder til doktor­grad i yrket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter doktorgrads­disputasen. Fra venstre: Keith Alexander, Tore B. Haugen, Nora Johanne Klungseth, Suvi Nenonen, Siri H. Blakstad og Nils OE Olsson. (Foto: Anne Bruland, NTNU)

Hun har sett på kommunale renholds­tjenesters organisering og praksis fra 1800-tallet og fram til i dag. Fokuset er på norske kommuner fra og med tiden før Norge etablerte kommuner. Målet har vært å frem­skaffe ny kunnskap som kan bidra til å utvikle og forbedre eiendoms­forvaltningen i kommuner.

Hva er ditt viktigste funn?

– Den store historiske linjen, som går helt fra kommunene ble opprettet i Norge. Det har vært viktig å sette tematikken inn i en større sammen­heng, sier Klungseth til Renholdsnytt.

Hun utdyper at det i dag er Facility Manage­ment og eiendoms­forvaltning som er de store ordene. Men selv om ordene er unge, er ikke dette fag­områder som begynte noen få år tilbake.

– Det er viktig å sette renhold inn i den større sammen­hengen med disse nye fagfeltene. Det er også viktig å etablere en tradisjon for renhold. En histore. Eiendoms­forvaltning omfatter mange fagfelt og renhold utgjør en stor del av det.

– For de aller fleste fagfolk vil det være nyttig å vite om historien, fag­tradisjonen og utviklingen i sitt eget yrke.

Underveis i arbeidet med doktor­grads­avhandlingen har Klungseth fått spesielt mange kommentar fra fagfolk, som synes det er veldig spennende at hun har sett på nettopp utviklingen i yrket.

Lang fartstid i bransjen

Som mange vil vite, har Nora Johanne Klungseth virkelig gått gradene innenfor sitt fagfelt. Hun begynte som renholder og tok raskt fagbrev. Senere var hun student i det første kullet ved HiOA som tok en bachelor i Husøkonomi og service­ledelse (denne bacheloren heter nå Facility Management). Hun var student på det første kullet på NTNUs master i eiendoms­utvikling og -forvaltning, og er nå den første fra dette studiet som har tatt doktorgrad.

Hva er ditt mest overraskende funn?

– At vi kanskje ikke nødvendigvis har kommet så langt, og ikke utviklet oss på samme måte som andre land. I mye av Norge har vi nok fortsatt en tankegang om renhold, som er mer offentlig preget enn i andre land.

– Privat, innkjøpt, renhold er jo vanligere i andre land, men likevel ikke så vanlig som jeg trodde. Jeg ble kanskje mest over­rasket over Stor­britannia, som er det OECD-landet som regnes for å ha mest konkurranse­utsetting.

Fremover

Klungseth jobber som viten­skapelig assistent ved Norges Teknisk-Natur­viten­skapelige Universitet i Trondheim, ved det som heter Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, Institutt for bygge­kunst, prosjektering og forvaltning (som for øvrig nylig fikk Kunnskaps­departementets pris for landets beste utdanning i 2015), Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Hun har nå en variasjon i arbeids­oppgavene, med hoved­vekt på å veilede master­studenter i teori og metode innenfor feltene eiendoms­utvikling og -forvaltning, og bidra til økt rekruttering i FM-fagfeltet.

Hun håper også at det vil bli funnet midler til ytterligere forskning. Så om noen er interessert i å samarbeide om forsknings­prosjekter på eiendoms­forvaltning (FM), og kanskje renhold spesielt, er tiden inne for å gi Klungseth et hint.

Avhandlingen

Selve doktorgrads­disputasen fant sted onsdag 28. oktober 2015. Den naturlige, administrative, prosessen knyttet til doktor­grads­avhandlinger medfører imidlertid at det går litt tid før den elektroniske avhandlingen er klar til publisering, noe den altså er nå.

Et resymé av avhandlingen (på norsk) kan leses her: http://hdl.handle.net/11250/2364934. Nederst på denne siden kan du laste ned doktorgrads­avhandlingen i sin helhet som PDF (på engelsk).

Du kan også lese mer om selve disputasen hos NTNU: Disputas om kommunalt renhold, Nora Johanne Klungseth

Hovedveileder for avhandlingen har vært Siri H. Blakstad, Reinertsen/NTNU, og biveileder har vært Nils OE Olsson, NTNU.

Opponenter under disputasen var Suvi Nenonen, professor, Tampere University of Technology, Finland, Keith Alexander, Adjunct professor, University of Applied Sciences, Zurich, og Tore B. Haugen, professor, NTNU.

Både under den såkalte prøve­fore­lesningen og selve disputasen mottok Klungseth mange gode tilbake­meldinger, både fra opponenter og de fremmøtte.

Powered by Labrador CMS