Renholderdag_2015_kake

Markerte Renholderens dag med fart og futt

Renholderens dag ble feiret overalt i landet. Her er to rapporter med bilder.

Publisert

Renholderens dag markeres første mandag i hver desember og i 2015 falt dagen dermed på den 7.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Stovner vgs

På Stovner videre­gående skole ble dagen markert med hjemme­laget sjokolade­kake og bursdags­kort på alle skolens ytter­dører.

Flott kake bakt av Roger Drange, som under­viser i renhold ved Stovner vgs, og hans sønn.

Stovner vgs er trolig landets eneste som på regulær basis tilbyr utdannings­veien fram mot fagbrev i renhold og skolen legger høy vekt på å fremme yrkes­stolthet overfor renholds­faget, både blant renholds­elevene og alle de andre på skolen.

Ved Stovner vgs gikk ingen glipp av at det 7. desember 2015 var markering til ære for renholderne. Foto: Roger Drange.

Byggfag­lærer Roger Drange holder i trådene for mye av renholds­under­visningen:

– Vi er så stolte av våre flinke og hyggelige renholdere, skriver han i hyggelig e-post til redaksjonen.

NFSR i samarbeid med IFE

Norsk Forening for Service og Renhold har gjerne én hoved­markering som flyttes rundt i landet fra år til år, og denne gang var feiringen et samarbeid med Institutt for Energi­teknikk på Kjeller, der hus­økonom Liv Moland har ansvaret for renholds­tjenesten. Ellen Nygard og Una Stefans­dottir Ugelvik deltok på vegne av styret i NFSR, og det er Ellen Nygard som har sendt oss følgende rapport:

Husøkonom ved IFE, Liv Moland. NFSR delte ut en gave­pose til renholderne ved IFE. Foto: Ellen Nygard

IFE har renholdet i egen regi med om lag 20 ansatte. Deler av renholds­tjenesten ved IFE er spesiell. I tillegg til regel­messig renhold av «vanlig» areal, bedrives også rentrom-renhold på høyt nivå. I produk­sjonen av kreft­medisin ved IFE forutsettes det et bortimot partikkel­fritt inne­klima. Det sørger renholderne for. Renholds­tjenesten ved IFE er således tett integrert med kjerne­virksom­heten til IFE.

I forgrunnen: Flere av renholderne ved IFE. I bakgrunnen demon­strerer en av renholderne noe av beskyttelses­utstyret som brukes under rentrom-renholdet ved IFE, der det prodseres radio­aktiv kreft­medisin. Foto: Ellen Nygard

Den spesial­bestilte kaken som NFSR stilte med i anledning dagen. Foto: Ellen Nygard

NFSRs stand ble rigget til i nærheten av disse produksjons­lokalene. Her er det mye trafikk av også øvrige ansatte ved IFE og således fikk markeringen bra oppmerk­somhet fra andre ansatte i organisasjonen.

Feiringen fant sted kl. 11-13 og NFSR serverte marsipan­kake og kaffe til renholderne, i tillegg til at alle fikk en «goodie bag». I tillegg ble renhold som tjeneste fram­snakket til de øvrige som kom innom standen – disse fikk selvfølgelig også kake. Det var også deltakelse fra leverandører.

Medieklipp om Renholderens dag

Levanger kommune (Nord-Trøndelag): Renholderne ble gjort stas på av fagforeningen Delta.

Gjesdal kommune (Rogaland): Dagen blei markert på Gjesdal­hallen med kake, kaffi og demon­strasjon av det siste nye innafor utstyrs­fronten.

Nes kommune (Akershus): Renholdere fra Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Nord-Odal, Aurskog-Høland, Kongsvinger og Nes kommune er samlet i Nes kulturhus i dag.

Lom kommune (Oppland): Vi oppmodar alle til å syne at dei set pris på sine reinhaldare denne dagen – gratulerer så mykje!

Powered by Labrador CMS