Tiltak_for_arbeid_NHO

Foreslår tiltak for å få flere i arbeid

NHO og LO foreslår at det inn­føres en generell ordning med arbeids­praksis med lønns­tilskudd. De argu­menterer for at arbeid er den beste måten å bli integrert på, og dersom flyktninger med varig opphold skal komme raskt ut i jobb, må vi tenke anner­ledes.

Publisert

For å få integrert flere flykt­ninger, foreslår NHO og LO at det inn­føres arbeids­praksis med lønns­tilskudd. (Faksimile fra NHO.)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO og LO ser for seg at bedriftene som deltar, skal følge vilkårene i tariff­avtalen og vil motta et lønns­tilskudd for hver person i ordningen.

- Kombinasjonen av økende arbeids­ledighet og asyl­tilstrøm­mingen gjør situasjonen særlig krevende. Vi tror et lønns­tilskudd vil gjøre det lettere for flere grupper av arbeids­søkere, som f.eks. unge, arbeids­ledige og de som har fått varig opphold, i å komme i arbeid. Et slikt tilskudd vil også gjøre det enklere for arbeids­givere å tilby arbeid til flere. Vårt velferds­system er avhengig av at flest mulig kan forsørge seg selv. Det er også det beste for den enkelte, sier Kristin Skogen Lund, adm.dir. i NHO.

LO og NHO foreslår at ordningen skal gjelde både for privat og offentlig sektor, og admini­streres av NAV i sam­arbeid med attførings­bedriftene og bemannings­bedriftene.

De mener det er viktig med størst mulig integrering i arbeids­markedet. bl.a. for å hindre at det grå og svarte arbeids­markedet vokser. Noen punkter i forslaget:

  • Arbeids­praksisen skal være begrenset til maksimalt ett år.
  • Arbeids­giver får dekket deler av lønnen gjennom et statlig tilskudd.
  • Deltaker­bedriftene skal følge vilkår i relevant tariff­avtale
  • Bedriftene vil motta et lønns­tilskudd på f.eks 75 kr per time for hver person i ordningen.
  • Ordningen skal gjelde alle grupper som har et bistands­behov, og ikke øre­merkes flyktninger.
  • I første omgang skal unge under 30 år prioriteres

Videre skal det stilles krav om samarbeid mellom arbeids­giver, arbeids­taker og myndig­heter for relevant språk­opplæring, fag­opplæring eller annen opplæring. Annen støtte, som bo­støtte, må sam­ordnes med arbeids­inntekt.

Kilde: Foreslår tiltak for å få flere i arbeid

Powered by Labrador CMS