Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Trussel eller mulighet?

LEDER: «Skulle delingsøkonomiselskaper få et fotfeste i renholdsbransjen, så vil det utvilsomt sette press på den seriøse delen av bransjen.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 1/2017

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Delingsøkonomi er blitt et tema i renholdsbransjen. Mye skyldes oppmerksomheten Weclean har fått i media. Dette er et selskap som tilsynelatende kan minne om et delingsøkonomiselskap. Foreløpig retter virksomheten seg i all hovedsak mot det private markedet, men de er åpne om at de også ser for seg å gå inn i B2B-markedet.

Bransjen må ta dette på alvor og spørre seg om delingsøkonomi er en mulighet eller en trussel, og hvordan de skal møte denne utfordringen. Dette var også bakgrunnen for at NHO Service inviterte sine medlemsbedrifter til debatt, hvor NHO Service-direktør Anne-Cecilie Kaltenborn og LOs Trude Tinnlund holdt hvert sitt innlegg. Men debatten nådde aldri de store høyder. Vi mistenker at renholdsbedriftene ikke ser på dette som verken en trussel eller en mulighet, men forhåpentligvis fikk debatten dem til å våkne og ta inn over seg at dette også gjelder renholdsbransjen.

Selv om det var en tam debatt, er vi litt overrasket over at Kaltenborn uttrykte at NHO er grunnleggende positive til delingsøkonomi. Vår oppfatning er at denne formen for forretningsvirksomhet er en trussel og ikke en mulighet for bransjen. Skulle delingsøkonomiselskaper få et fotfeste i renholdsbransjen, så vil det utvilsomt sette press på den seriøse delen av bransjen.

Delingsøkonomiselskaper er etter vår oppfatning en stor trussel for NHO Service sine medlemmer. Kaltenborn understreket imidlertid at det ikke skal være noen tvil om at NHO fortsatt skal være en pådriver for seriøsitet og at det skal lønne seg å drive seriøst. Hun påpekte også at det er etablerte retningslinjer som sikrer konkurranse på like vilkår, og at man ikke får godkjenning hvis en ikke følger forskriftene for bransjen. Og nettopp dette tror og håper vi vil gjøre det umulig for delingsøkonomiselskaper å praktisere innenfor renholdsbransjen i Norge. Vi har ferske eksempler på det samme fra taxinæringen, hvor vi har rettskjennelser som har slått fast at Uber ikke kan drive sin virksomhet i Norge uten å bryte loven.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 1/2017

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS