Ved vurdering av kontraktsforhold er det viktig å skille mellom hvorvidt myndighetene gir et direkte yrkesforbud eller om de bare henstiller arbeidstakere til å holde seg hjemme, unngå kollektivtransport og annet.

Kunder kan ikke ensidig redusere tjeneste­omfanget

De nye retnings­linjene for smitte­vern gir ingen ensidig adgang hos kunden til å endre kontrakten eller fritak fra betalings­plikt.

Publisert

De nye retningslinjene for smittevern gir umiddelbare konsekvenser for servicenæringen. Særlig i Bergen og Oslo sender mange bedrifter nå de fleste av sine ansatte hjem til hjemmekontor.

Men selv om kundene ikke fullt ut har behov for avtalte tjenester, gir ikke dette en ensidig adgang hos kunden til å endre kontrakten eller fritak fra betalingsplikt. Det mener advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge i NHO Service og Handel.

Han opplyser at renholdsbedrifter allerede har fått spørsmål fra kunder knyttet til kontraktsforhold, levering av tjenester ved lavere behov, nedskalering og annet.

Ingeborg Malterud, fagsjef renhold og fasilitetstjenester i NHO Service og Handel, poengterer at renholdsbransjen har levert fleksibelt og kundeorientert i første del av pandemien og at mange er i gang med balanserte kontraktsgjennomganger allerede.

– Vi har nå en ny situasjon og denne prøves mot kontraktene mellom tjenesteleverandør og kunde. Mange bedrifter vil nå ha mindre behov for daglig renhold og man har ingen konkret tidfesting av når den nye situasjonen endres igjen. Eller hvilke nye tiltak som kommer frem mot jul, sier hun.

Hun påpeker at at myndighetene konsekvent og samlet har kommunisert at smitteraten i samfunnet vil bølge.

– Det er ikke uforutsett verken at vi har en pandemi eller at nye retningslinjer vil være gjeldende, dette gjelder for både offentlige og private innkjøpere av renhold. Det er viktig å skille mellom myndigheters direkte pålegg om for eksempel nedstengning og henstillinger om å holde seg hjemme, ikke bruke kollektivtransport og annet.

Det var bransjens mening at kontraktsforholdene i renhold i hovedsak ikke påkalte force majeure-bestemmelser i starten av pandemien. De nye smittevernreglene endrer ikke dette som grunnprinsipp, understreker hun.

NHO Service og Handels gjennomgang av kontraktspørsmål og korona er relevant for renholdsbransjen og kan leses her.

Advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge i NHO Service og Handel tilføyer at kundene alltid vil ha et medvirkningsansvar for at kontrakten og leveransen kan utføres i vanskelige situasjoner.

– I de aller fleste kontraktstilfellene så var pandemien uforutsett, men det var ikke hindringer som tilsa at renholdet ikke rent fysisk kunne leveres, sier han.

– For nye kontrakter inngått etter 12. mars er denne pandemien heller ikke en uforutsett hendelse. Vi har alle visst at det kommer nye runder og det er ingenting som tilsier at man kan gå bort fra avtaler som sådan på grunnlag av de siste justeringene nasjonalt eller kommunalt.

NHO har etterspurt tydelighet i påbudene fra Oslo kommune. Mer her

Kilde: Kontraktsforhold, korona og renholdsbransjen

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2020/kontraktsforhold-korona-og-renholdsbransjen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS