Arbeidsgivere som tar flere og flere medarbeidere tilbake til arbeidsplassen, ønsker å bygge tillit med en hygienisk og trygg arbeidsplass, erfarer ISS.
Arbeidsgivere som tar flere og flere medarbeidere tilbake til arbeidsplassen, ønsker å bygge tillit med en hygienisk og trygg arbeidsplass, erfarer ISS.

ISS: Høy etter­spørsel etter hygiene nå som arbeids­plasser åpner igjen

Millioner av mennesker er be­kym­ret for om det er trygt å vende til­bake til arbeids­plassen. ISS opp­lever høy etter­spørsel etter hygienisk renhold av arbeids­plassen.

Publisert

Mange bedrifter begynner så smått å vende tilbake til en mer normal hverdag og tar flere og flere medarbeidere tilbake til arbeidsplassen.

– De ønsker å reetablere en normal hverdag og styrke medarbeidernes emosjonelle tilknytning til stedet de jobber ved å bygge tillit med en hygienisk og trygg arbeidsplass, sier Troels Bjerg, COO ISS Group.

Undersøkelser viser at virus og bakterier på svært utsatte berøringspunkter, som dørhåndtak og bordoverflater, kan smitte 40-60% av staben i et tidsrom på kun 2-4 timer.ISS har derfor satset på å fjerne alle mikroorganismer som er typiske kilder for smitte mellom mennesker. Renholdet fokuserer på de mest utsatte berøringspunktene og resultatene er testet og bevist effektive med ny, avansert teknologi.De benytter profesjonelle renholdere som er utdannet og sertifiserte i hygiene- og desinfiseringsrenhold, og metoden er tredjeparts-verifisert av det DNV GL.

Kilde: Covid-19 renholdstrend: Høy etterspørsel etter hygienisk renhold av arbeidsplassen

https://www.no.issworld.com/presse/news/2020/06/17/covid-19-cleaning-trend

.

Spres raskt

En ny studie viser at et infisert dørhåndtak kan spre virus til mellom 40 og 60 prosent av de ansatte og besøkende i løpet av 2-4 timer, og at viruset kunne registreres på mange andre hyppig berørte punkter.

I studien ble bakteriofagen MS-2 brukt som erstatning for noroviruset, som gir omgangssyke, siden de to har mange likheter

MS-2 ble plassert på et dørhåndtak eller en bordplate, eller begge deler, på begynnelsen av arbeidsdagen. Noen timer senere ble det tester på mange ulike flater i bygget, som dørhåndtak, lysbrytere, telefoner med mer. Viruset hadde da spredd seg til alle flatene.

Kilde: CBS News

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS