De to nye støv­sugerne NT 30/1 Tact Te M og NT 50/1 Tact Te M. (Foto: Kärcher)
Eksempel på 30-støvsugeren brukt i bygge­bransjen. Håndverktøy kan kobles og støv­sugeren starter da auto­matisk når verktøyet startes (Foto: Kärcher)
Eksempel på 50-støvsugeren brukt i bil­verksted. Automatisk, sensorstyrt rens gjør det mulig å jobbe lenge uavbrutt. (Foto: Kärcher)

Sluker store mengder finstøv

Kärchers nyeste støvsugere i Tact-serien er utviklet for å håndtere store volum finstøv (klasse M) i industri og bygge­bransje.

Publisert

De har en automatisk, sensor­styrt rensing av filteret. Når suge­evnen begynner å avta, snus luft­strømmen og filteret blåses ren. Dermed holder ytelsen seg jevnt høy, også når du trenger å støvsuge store volum finstøv. Maskinen velger selv optimalt rense­intervall ut fra mengden av støv, ifølge en presse­melding fra produsenten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Støvsugeren har også flere mekanismer for å beskytte brukeren. Den starter kun når filteret er korrekt installert. Og hvis luft­strømmen faller under et visst nivå, sendes det ut en varsel­lyd for å indikere at noe er blokkert eller opp­samleren er full. Maskinen er også jordet og alt utstyr elektrisk ledende, for å beskytte brukeren mot elektro­statiske utladninger når du støv­suger tørt støv.

De to nye modellene er henholdsvis NT 30/1 Tact Te M og NT 50/1 Tact Te M, som angir 30 og 50 liter oppsamler­kapasitet. Begge har en luft­strøm på 74 l/s og et under­trykk på 254 mbar. Støyvnivå 69 dB(A) og vekt 18,3 kg.

Les mer hos norsk importør: https://www.kaercher.com/no/professional-rengjoeringloesninger/stoevsugere/vaat-og-toerrstoevsugere/tact-klasse.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Støvklasse L: Lavrisiko støv, som gipsstøv.

Støvklasse M: Middels høy risiko, f.eks. tre- og malings­støv.

Støvklasse H: Høyrisiko støv, f.eks. kreft­frem­kallende eller mugg.

Powered by Labrador CMS