Engelsk versjon av 2018-utgaven er nylig utgitt og erstatter den norske 2010-utgaven, men INSTA 800 har en historie som strekker seg langt bakover. (Ill. etter Standard Norge)

Slik ble INSTA til

Renholds­standarden INSTA 800 ble første gang utgitt i 2000, men forløperen ble unnfanget allerede i 1994 i Nederland.

Publisert

Steinar K. Nilsen er senior­forsker ved SINTEF Byggforsk og har jobbet med forskning og utvikling innen renhold og innemiljø siden 1986. Han har også vært leder for den norske følge­gruppen for standardiserings­arbeid innenfor rengjørings­kvalitet (SN/K054) siden den ble etablert.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

På nettsidene til selskapet View Software har han skrevet en spennende blogg om historien som førte fram til vår norske standard NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Les bloggen her: Historien om tilblivelsen av INSTA 800 – Del 1, https://view.no/blogg/historien-om-tilblivelsen-av-insta800/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

View Software AS

er et selskap som utvikler data­verktøy innenfor FM-tjenester, vedlike­hold og eiendoms­drift.

Nora Johanne Klungseth, kjent av mange i bransjen for å inneha Norges eneste doktorgrad innenfor renhold, er prosjektleder i View.

https://view.no/

 

NS-INSTA 800

utgis av Standard Norge. Her er nyeste utgave:

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=974800

Powered by Labrador CMS