godkjenningsordning.jpg

Godkjenning på høring

Arbeidsdepartementet sendte i sommer forslaget til godkjenningsordning for renholdsbransjen på høring.

Publisert

Forslaget til godkjenningsordning som er sendt ut, innebærer at alle renholdsvirksomheter må dokumentere at viktige helse-, miljø og sikkerhetskrav er oppfylt, og at de har oppfylt sine registreringsplikter overfor norske myndigheter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forslaget til godkjenningsordning kan oppsummeres i tre hovedelementer:

- Krav for å godkjennes - Lovpålagt godkjenning- Tilsyn

Departementet foreslår blant annet at det skal være ulovlig å drive renholdsvirksomhet uten godkjenning, og at godkjenningsordningen følges opp med tilsyn for å sikre at godkjente virksomheter oppfyller vilkårene.

Fristen for å komme med merknader til forslaget er 7. oktober 2011.

Les mer om forslaget på Arbeidsmanden sine nettsider.

Hele høringsnotatet kan leses her

Powered by Labrador CMS