Trond Holm Johansen

Så vi sparer ikke?

På nyhetene 4. november hører jeg at professor Jan Grund går ut med påstanden at sykehusene i forbindelse med innsparinger skjermer servicetjenestene, herunder renholdet. Dette går ut over pasientene. Petter Furulund i NHO Service støtter opp under dette ved å påstå at de tre største sykehusene i Oslo kan spare 720 millioner kroner hvis servicetjenestene konkurranseutsettes.

Publisert

Jeg kan ikke si at jeg kjenner meg igjen i dette bildet fra det sykehuset jeg jobber ved. Her har vi fått de samme kravene til innsparing som sykehusets øvrige avdelinger, og disse har vi gjennomført.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vi har kuttet på årsverk mens vi samtidig skal utføre renhold av de samme arealene med samme kvalitet og frekvens som tidligere. Det er våre assistenter som har måtte ta trykket, de har fått stadig flere kvadratmeter å rengjøre innenfor sin arbeidsdag.

Spart ved nytt utstyr

Så langt har vi maktet å gjennomføre innsparingene ved å ta i bruk bedre utstyr, innføre maskinelt renhold og legge om driften. Ved et sykehus er vi opptatt av kvalitet og hygiene, og dette har vi også greid å opprettholde så langt.

Men man kommer til en grense for hvor mye arbeid som kan / bør pålegges den enkelte arbeidstaker.Hvor denne grensen går, er det tydeligvis delte meninger om. Skal jeg tolke Petter Furulund har byråer en helt annen grense enn det sykehusene opererer med. Og de kan i tillegg levere en høyere kvalitet enn det de sykehusansatte i dag leverer. Ikke dårlig!

Smertegrense nådd

Ved årets (høstens) innsparingkrav i Helse Bergen fikk renholdsenheten igjen samme krav som resten av sykehuset. Vår smertegrense var nådd ved forrige innsparing, hvor 15 årsverk ble fordelt på de som ikke ble berørt.

Derfor måtte vi denne gangen vurdere kutt i vårt tjenestetilbud, og resultatet ble nedleggelse av vår gruppe som utførte hovedrengjøring og byggvask. Sykehuset kan vanskelig klare seg uten disse tjenestene, og de kjøpes nå fra private byråer.

Avdelingene som tidligere hadde dette levert ”gratis”, må nå selv betale for tjenestene. Og timeprisen på slike tjenester økte fra kr. 230,- (internprising) til kr. 350,- ekskl. mva (byrå). Jeg har min tvil om at byrået er så mye mer effektiv, at denne prisforskjellen spares inn?

Har gjennom store sparetiltak

Med mitt kjennskap til de store sykehusene i Norge, tør jeg påstå at det de siste årene har vært gjennomført store innsparinger i forbindelse med renholdet. Det er direkte feil å si at sykehusene ikke har kuttet nok også på vårt fagfelt.

Jeg tror også at kvaliteten på renholdet er så bra at byråer skal ha store problemer med både å kunne levere en billigere tjeneste og en bedre kvalitet.

En del sykehus har faktisk vært konkurranseutsatt, og har vunnet over byråene. Hvordan skal vi tolke det?

Powered by Labrador CMS