Trond Holm Johansen

Hello Dad, how are you?

Det må være mye upløyet mark i utlandet når det gjelder fornuftig valg av utstyr til renhold.

Publisert

After my latest blog many people have asked me, how did your meetings with your unknown family go? That’s why I also this time start in English….

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

In the last weeks I’ve had two meetings that I will remember for the rest of my life. First a wonderful meeting with my “new” Sister from England and some other family members in Oslo. And only three weeks later I went to England. After 52 years I stood in front of my father and could say to him: “Hello Dad, how are you?

It was a very emotional meeting, but I am glad that I met him again. We had some fine moments together and a lot to talk about. I hope I’ll see him again soon, and until then we will send some letters to each other. (The rest of the blog will be in Norwegian, Annabel….)

Microfiber er visst ikke så utbredt som man skulle tro. Under mitt besøk i England traff jeg personer som jobbet i helsevesenet, og de hadde problemer med å tro at man kunne rengjøre uten vann og såpe. De jobbet ikke med renhold, men så langt de kjente til det, var microfiberutstyr ukjent på deres sykehus. En annen kar jeg traff jobbet med renhold på en veterinærskole, og han brukte både kluter og mopper av microfiber. Han så ikke bort fra at dårlig kjennskap til microfiber og dens virkeområde kunne ha med å gjøre at de er mer plaget med MRSA-utbrudd i England enn i for eksempel Norge. Det må være mye upløyet mark i utlandet når det gjelder fornuftig valg av utstyr til renhold.

Det er budsjettider nå. Vi skal prøve å være så realistiske som mulig, og skuler uvilkårlig til hvordan regnskapet så langt i år ser ut. Store innsparinger på lønn og vikarbruk. Grunnen til det i år har jo vært de store problemene med å skaffe nok personale / vikarer.

Men kan man si at tallene som fremkommer i regnskapet er realistiske når inndekningen av sykevikarer bare er ca. 50 % av behovet. Resten av sykefraværet er dekket inn med overlapping og arbeidsledere som til de grader har stått på. Flott jobbet, men jeg kan ikke budsjettere med at dere tar på dere tilsvarende byrde til neste år. Det vil medføre at vi på sikt ikke kan levere avtalt kvalitet, og en slitasje på personalet som igjen kan medføre økt sykefravær. Og hvis vi fremdeles ikke klarer å skaffe nok vikarer er vi inne i en ond sirkel…. Nei, jeg budsjetterer med den vikardekningen jeg mener vi må ha!

Har hørt at jobben som leder for renholdsavdelingen ved det nye Oslo Universitetssykehus er besatt. Gratulerer Nina!!!

Ønsker dere en fin førjulstid!

Powered by Labrador CMS