Trond Holm Johansen

Endringer

Det meste har en slutt, sies det. Og endringer skjer hele tiden. Føler jeg er midt oppe i noe slikt for tiden, med ting som skal avsluttes eller endres på.

Publisert

Av Trond Holm Johansen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For å begynne med endringer, så har jeg i min stilling som leder av renholds­avdelingen i Helse Bergen vært med på en del av disse opp gjennom årene. For et par år siden tok vi en gjennom­gang av våre renholds­frekvenser. Vi ønsket å vurdere om frekvensene våre samstemte med utviklingen i faget og ikke minst i forhold til sterke krav til pasient­sikkerhet eller smittevern. Sammen­ligninger med andre sykehus gjorde at vi endte opp med justeringer av våre frekvenser, spesielt i pasient­nære arealer. Prosjekt­rapporten gikk helt til topps i sykehus­ledelsen vår og ble godkjent der.

Endringene førte til både økning og reduksjon i renholds­frekvensene. Omtrent samtidig ble det satt fokus på maskinelt renhold, og ved å legge dette inn i vårt planleggings­system så vi et stort innsparings­potensial.

Og når man snakker om renholds­planlegging, så er en annen stor endring som enheten har vært involvert i de siste årene, anskaffelse og innføring av et nytt FDVU-system ved sykehuset. Vi har selv­følgelig vært opptatt av renholds­modulen i systemet, etter at enheten allerede i 2012 signaliserte et ønske om et nytt renholds­planleggings­system. Litt «ufrivillig» ble vi dradd inn i et større prosjekt for å kunne benytte en felles database sammen med andre avdelinger ved sykehuset som er involvert i FDV (Forvaltning/Drift/Vedlikehold). Lite visste man i starten av prosjektet at det var renholds­modulen det skulle bli mest arbeid med.

Det ble utrolig mye som måtte tilpasses og utvikles i programmet. Nå er vi kommet et stykke ut i 2018 og det ser endelig ut for at vi er klare for å ta programmet i bruk. Så nå skal det bli nye arbeids­planer til assistentene, med nye frekvenser og nøkkeltall for beregninger. Og så skal assistentene få nettbrett på rengjøringsvognene – omsider, omsider til våren ein gong!

En større endring eller slutt for meg personlig skjedde fra 1. april i år. Noen lurte på om det var en aprils-narr, men de måtte jeg skuffe. Etter 26 år som leder av renholds­avdelingen ved sykehuset la jeg inn årene og gikk over i ny stilling som senior­rådgiver i Hospitaldrift. Jeg slipper ikke helt taket på renholds­avdelingen, siden jeg skal delta i flere prosjekter som de holder på med.

Men det er rart å overlate roret til en annen person, og fra sidelinjen følge med på hvordan det går med enheten som man har satt sine spor i. Samtidig må jeg erkjenne at det sikkert er fornuftig med en utskiftning etter så mange år. Med en dyktig arvtaker er jeg sikker på at renholds­avdelingen er i gode hender videre.

Det vil også skje en endring på et annet felt jeg har vært sterkt involvert i de siste 22 årene. Det kan jeg fortelle om i neste blogg, for det ligger litt frem i tid. Avslutningsvis vil jeg minne mine lesere om at årets «Seminar for sykehusrenhold» avholdes i Bergen 19. – 21. september. Det vil bli klart for påmelding i begynnelsen av juni.

Blogghilsen fra Trond Holm Johansen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS