Evy Opheim

Jeg har en visjon...

Det er en økende trend innen ledelse at enhver virksomhet med respekt for seg selv utvikler sin egen visjon å leve opp til, og som erstatter/spisser en strategisk målsetting ved virksomheten.

Publisert

Visjonen, som kort og godt skal si hvorfor bedriften er til/ gi svaret på "hvorfor medarbeiderne går på jobben hver dag", implimenteres deretter i hele organisasjonen og i dens kommunikasjon internt og eksternt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Visjonen skal kort beskrive et ønsket fremtidsbilde og det hører med at det utvikles ett tilpasset sett med bedriftens verdier som skal si hvordan medarbeiderne ideelt sett skal fremstå for at kundene skal en oppfatning som oppfyller bedriftens visjon.

Visjonen er altså utarbeidet og tilpasset virksomhetsområdets overordnede strategi og mål, og formålet med å ha en visjon er innlysende og enkelt: Felles plattform og identitet virker samlende for medarbeiderne og skaper eierskap til bedriftens målsettinger !

Innen offentlig virksomhet, så vel som i statlig og i privat næringsliv forøvrig, har mange formulert sine verdier og visjoner i tur og orden, og "hoppet etter Wirkola" (de beste/ mest kjente), og det med påfølgende egen suksess ! Gjerne er vi inspirert av budbringere og læremestre innen denne trenden, slik som ved boken "Ona fyr" med Ingebrigt Steen Jensen eller annen litteratur, bla om verdibasert ledelse, bruk av humor som er "latterlig lønnsomt" etc.

Jeg synes dette er svært interessant og viktige områder å bruke tid på for en leder.

Det er ikke uvesentlig å bestemme seg for hvordan man ønsker å bli oppfattet! Det er derimot av STOR betydning for leder og mellomlederne som sammen kan definere sin lederstil ut fra dette: hva som er god ledelse for sin bedrift, og hvordan de skal utøve ledelse for å oppnå resultatmålene for bedriften.

Når lederne opptrer i samsvar med verdiene vil også medarbeiderne søke å leve opp til en visjon.

Ikke minst er det stimulerende å jobbe med slike "mentalhygiene-prosesser" siden slike prosesser i seg selv samler medarbeiderne og gir mulighet for medbestemmelse og involvering. Dette gir resultater - garantert !

Jeg vet at dette virker siden jeg har erfart å oppnå svært gode resultater av slike prosesser i den virksomheten jeg leder. Vi har dokumentert høy medarbeidertilfredshet, og er blant de beste i vår kommune. Våre internkunder svarer i sin årlige kundetilfredshetmåling at de oppfatter at vi faktisk lever opp til vår visjon som er "Renholdsenheten - gir Ren Service".

Vi får en score på 5 av 6 mulige poeng. Renholdskvalitet gir også god score, og det samme når det gjelder om det er samsvar mellom avtalt og levert kvalitet.

Vi fokuserer på virkemidler som legger til rette for økt arbeidsglede og oppnå økt faglig stolthet, og søker å opptre på en måte som har gitt meget høy uttelling på måleområder som "tydelige ledere" og "klare forventninger til arbeidsoppgaver".

Dette er viktige forutsetninger for å nå de kvantitative målene i kroner og øre, nemlig økt effektivitet og økonomiske målsettinger. Det må understrekes at våre gode resultater har fremkommet etter god samhandling på alle områder og fra alle ansatte i enheten. Vi er totalt 170 medarbeidere og det rengjøres på mye over 100 bygg, driftsbudsjettet er på ca 40 mill.

Vi har et dokumentert godt arbeidsmiljø og fornøyde kunder. Klart vi er stolte ! Vi gir jo REN SERVICE - hver dag !

Lykke til du også, om du har latt deg inspirere !

Med vennlig hilsen

Evy Opheim

Renholdssjef Ringsaker Kommune

Powered by Labrador CMS