Renholderens dag 2014 hos DSS

Departe­mentenes sikkerhets- og service­organisasjon feiret sine renholdere 1. desember 2014. Norsk Forening for Service og Renhold og flere leverandører var med for å kaste glans over dagen. Se også omtale her. Foto: Trond Erik Hillestad

Publisert

Brødtekst inn her

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS