Litt for mange oppgaver som skal gjøres omtrent akkurat samtidig? (Ill.foto: Colourbox)
Litt for mange oppgaver som skal gjøres omtrent akkurat samtidig? (Ill.foto: Colourbox)

Hva bør vi prioritere når det er travelt?

Ved å bli enige om hvordan oppgavene bør prioriteres, er det lettere å unngå stress.

Publisert

Det statlige organet Idébanken har laget en enkel øvelse der målet er å bli enige om hva som er viktigst å gjøre når vi ikke har tid til å gjøre alt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Øvelsen bidrar til å prioritere, og kan forebygge stress.

Sortér i «kan» og «skal»

Noen oppgaver er viktigere enn andre for at vi skal få løst hoved­oppdraget vårt. Derfor kan vi sortere oppgaver slik:

Skal-oppgaver er det vi gjøre. Disse oppgavene er gjerne knyttet til hoved­oppdraget vårt, og noe vi ser på som en selvfølge.

Kan-oppgaver er det vi gjerne vil gjøre. Dette kan være oppgaver som ikke haster, og som vi kan gjøre når vi får tid.

«Skal» gir mestrings­følelse

Å skille klart mellom hva som er «kan-oppgaver» og «skal-oppgaver», gjør det enklere å prioritere arbeidsdagen.

Når vi er enige om hvilke oppgaver som må utføres, kan det styrke opp­levelsen av å strekke til og gi en mer håndterbar arbeids­hverdag.

Øvelsen

Selve øvelsen er enkle å gjennomføre, og forklart på Idébankens nettside:

Hva skal vi prioritere når det er travelt på jobb?

Direktelink: http://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/hva-bor-vi-prioritere-nar-det-er-travelt-pa-jobb

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS