Renholdshanske-Colorubox.jpg
Renholdshanske-Colorubox.jpg

Veiledning til godkjenningsordningen

Her kommer en viktig melding til renholdsbedrifter og bemanningsforetak som leier ut renholdere. Nå foreligger veiledningen til forskriften om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester på NHO Service sine nettsider.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Selger du renholdstjenester, eller leier du ut renholdspersonell? Fra 1. desember blir det forbudt å selge renholdstjenester eller leie ut renholdere (bemanningsbransjen) uten offentlig godkjennelse, skriver NHO Service på sine nettsider.Forskriften - som trer i kraft fra 1. september - stiller krav om at alle virksomheter som helt eller delvis driver renholdsvirksomhet, skal være godkjent av Arbeidstilsynet og dermed fyller vilkårene for å få utstedt id-kort. Det gjelder også bemanningsforetak som leier ut renholdere.

Virksomhetens ansvar

" Det er virksomhetene som skal sørge for at arbeidstakere som utfører renholdsarbeid har gyldig id-kort. Videre stilles det krav om at det kun er tillatt å kjøpe renholdstjenester fra godkjente renholdsvirksomheter. Alle virksomheter må derfor søke Arbeidstilsynet om godkjenning (på www.altinn.no) fra 1. september 2012.Det vil ikke bli ført tilsyn med kravene i forskriften før etter 1. desember 2012. Fra denne datoen vil brudd på alle forskriftens bestemmelser, herunder brudd på krav om godkjenning, id-kort, og kjøp fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent, kunne sanksjoneres av tilsynsmyndighetene.

Alle renholdsvirksomheter må godkjennes

" Fra og med 1. september 2012 må alle renholdsvirksomheter søke om godkjenning og id-kort for å kunne drive lovlig. Sammen med søknaden skal arbeidsgiver sende inn nødvendig dokumentasjon på at alle vilkår er oppfylt.Alle godkjente renholdsvirksomheter vil bli offentliggjort i et offentlig register som føres av Arbeidstilsynet. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling, vil også bli registrert i registeret. I godkjenningsregisteret, som blir tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no, vil det bli enkelt for en kjøper av renholdstjenester å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Dersom en renholdsvirksomhet står oppført i registeret, er det tillatt å kjøpe tjenester fra virksomheten.

Den fulle veiledningen til forskriften (PDF) og informasjonsbrevet fra Arbeidstilsynet til renholdsvirksomhetene (Word) kan du lese i høyre kolonne her:

"
Powered by Labrador CMS