Trivsel viktigere enn lønn

Åtte av ti norske arbeidstakere vil heller ha arbeidsoppgaver de trives med enn høyere lønn, viser en ny arbeidsmarkedsundersøkelse.

Publisert

Dette er blant hovedfunnene i en ny, internasjonal arbeidsmarkedsundersøkelse, gjennomført av Randstad - verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, og årets andre kvartalsmåling tar blant annet for seg forholdet mellom lønn og arbeidsoppgaver.

Opppgaver viktigere enn lønn

Undersøkelsen viser at nordmenn generelt er mer opptatt av jobbens innhold enn av lønnen. 79 prosent av norske arbeidstakere mener at arbeidsoppgaver de trives med er viktigere enn god lønn. Dette er langt over det globale gjennomsnittet på 60 prosent i de 29 landene som er omfattet av undersøkelsen.

– I Norge har vi et høyt lønnsnivå og høy sysselsetting, og stadig flere prioriterer å finne en jobb vi trives med fremfor enda høyere lønn. For nordmenn, som generelt sett har god økonomi, ser det ut til at det er det blir stadig viktigere å realisere seg selv gjennom jobben enn å få litt mer inn på konto hver måned, sier Camilla Grana, daglig leder i Randstad i Norge.

Skandinavia på topp

Også våre skandinaviske naboer setter interessante arbeidsoppgaver fremfor lønnen. 75 prosent av svenskene og 82 prosent av danskene sier de heller vil ha arbeidsoppgaver de trives med fremfor mer i lønningsposen. Landene der lønn prioriteres høyest er Slovakia, Polen, Storbritannia, Italia og Ungarn.

– De skandinaviske landende topper listen over landene som prioriterer arbeidsoppgaver de trives med, sammen med Nederland og Sveits. I relativt rike land virker det som de fleste er godt fornøyd med lønnen og heller ønsker spennenede innhold i arbeidsdagen. Det motsatte ser vi i land med lavere lønnsnivå, og land som har blitt hardere rammet av den økonomiske krisen i Europa, sier Grana.

Livskvalitet

76 prosent av norske arbeidstakere svarer også at de ”jobber for å leve” fremfor ”å leve for å jobbe”. I Danmark og Sverige mener henholdsvis 74 og 83 prosent det samme. Høyest er andelen i kriserammede land som Hellas og Spania.

– Det er en klar trend i Norge at livskvalitet prioriteres, og det viser også disse tallene. Vi ønsker en interessant jobb, men først og fremst skal jobben finansiere en spennende fritid og et hyggelig familieliv, sier Grana.

" Setter arbeidsoppgaver over lønnEuropa, Fem på topp

1) Danmark, 82% 2) Norge, 79% 3) Sverige, 75% 4) Nederland, 73%5) Sveits, 71%

Setter arbeidsoppgaver over lønn

Europa, Fem på bunn 1) Slovakia, 41% 2) Polen, 50% 3) UK 53% 4) Italia, 58%5) Ungarn, 60%

Jobber for å leve (fremfor å leve for å jobbe) Europa, Fem på topp 1) Hellas/Spania, 89%3) Frankrike, Ungarn, Italia 87%

Jobber for å leve (fremfor å leve for å jobbe) Europa, Fem på bunn 1) Slovakia, 71% 2) Danmark, 74% 3) Norge, Luxembourg 76%5) Tyrkia, 79%

(Pressemelding)

"
Powered by Labrador CMS