colourbox_samtale
colourbox_samtale

To viktige faktorer for å komme tilbake

Danske forskere har kartlagt hva som er de viktigste faktorene for at sykmeldte med psykiske helseproblemer kommer tilbake til arbeid.

Publisert

De to viktigste faktorene viste seg å være muligheten til selvrapportert sykefravær og den sykmeldtes egen forventning om å komme tilbake til arbeidet, skriver stami.no.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den danske undersøkelsen viste at sykmeldte med selvrapportert stress/utbrenthet kommer raskere tilbake til arbeidet enn sykmeldte med for eksempel depresjon. Dette er relatert til en positiv forventning om å hurtigere komme tilbake til arbeidet, skriver stami. Sykmeldte som tidligere hadde hatt sykefravær brukte også lenger tid på å komme tilbake.

Det å komme tilbake i arbeid er ikke utelukkende knyttet opp mot helbred, men også en rekke andre faktorer relatert til den sykmeldte og dennes omgivelser. Få studier har sett på hvilke disse faktorer er, noe den nye danske studien ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gjort.

Les mer på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine nettsider.

Powered by Labrador CMS