Nakkevondt cb550561 S
Nakkevondt cb550561 S

Store forskjeller i sykmeldingslengde

Hvor du bor har betydning for hvor lenge du er sykmeldt. Sykmeldte med diagnosen skuldersyndrom er borte fra jobb 55 dager i Oslo og 85 dager i Oppland, viser en ny analyse fra NAV.

Publisert

NAV har analysert om det er forskjeller i hvor lenge man er sykmeldt med samme diagnose. På noen av de mest brukte diagnosene, viste det seg å være forskjeller opp mot 70 prosent, skriver nav.no.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fagdirektør Sven Ove Svensson i NAV synes funnene er overraskende.

– Vi vet at samme diagnose kan ha ulik alvorlighetsgrad og at hver enkelt har ulike forutsetninger for å kombinere sykdom og arbeid. Likevel er forskjellene fylkene imellom for store til at det kan forklares med ulike individuelle forskjeller i sykdommens karakter. Det må være noe mer utover diagnosen som har betydning for hvor lenge man er sykmeldt, sier Svensson.

- Kan få ned fraværet

Analysen fra NAV sier ikke noe om hvorfor forskjellene er så store. For å finne ut av det, må det gjøres ytterligere studier.

– Det som er positivt med funnene, er at det gir oss en bekreftelse på at det er mulig å få ned sykefraværet, sier Svensson.

Han fastholder at det viktigste arbeidet med å redusere sykefraværet foregår på arbeidsplassen, og at det er viktig med tett oppfølging og samarbeid mellom NAV, lege, sykmeldt og arbeidsgiver.

Vil la leger sammenligne

NAV jobber nå med å få på plass en selvbetjeningsløsning, slik at hver enkelt lege kan følge med på egen sykmeldingspraksis og sammenligne seg med hva som er vanlig nasjonalt og lokalt.

Les mer på nav.no

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS