Sykefravær-colourbox.jpg
Sykefravær-colourbox.jpg

Store forskjeller i gradert sykmelding

Det er store forskjeller i andelen som får gradert sykemelding mellom kvinner og menn og mellom ulike aldersgrupper, yrkesgrupper, utdanningsgrupper, sektorer og næringer viser en ny rapport, utarbeidet av SINTEF Helse.

Publisert

Ny rapport fra SINTEF viser at sykefraværet varierer med utdanningsbakgrunn. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den nylig publiserte rapporten viser at ufaglærte, sjåfører, operatører og omsorgsarbeidere er av yrkesgruppene som sjeldnest mottar graderte sykmeldinger. De med høyest utdanning og størst fleksibilitet i jobbsituasjonen ser ut til å ha høyere graderingsandel, skriver fysioterapeuten.no.

Rapporten fra SINTEF helse bekrefter det forskning lenge har vist, at sykefravær varierer i stor grad med sosial bakgrunn og utdanning. Det er systematisk slik at jo lavere utdanning, jo høyere sykefravær.

Les hele saken her:

Rapporten bygget på intervjuer med 280 ledere og tillitsvalgte fra 41 virksomheter, en spørreundersøkelse i 2500 virksomheter, samt data fra offentlige registre. Prosjektleder var Solveig Osborg Ose ved SINTEF Helse.

Les rapporten her:

"
Powered by Labrador CMS