Jobbproblemer.jpg
Jobbproblemer.jpg

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Hver sjette norske arbeidstaker, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form på arbeidsplassen. Dette viser en ny undersøkelse fra STAMI og Universitetet i Bergen.

Publisert

Undersøkelse viser at hver sjette norske arbeidstaker, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Av undersøkelsen går det også frem at kvinner er mest utsatt for psykiske plager som følge av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Trakasseringen kan variere fra slengbemerkninger til fysiske tilnærminger og overgrep. Det klare flertall av dem som opplever seksuell trakassering blir utsatt for uønskede verbale kommentarer angående kropp, klesdrakt eller livsstil, eller med annet innhold, skriver STAMI på sine nettsider.

I strid med tradisjonelle oppfatninger er andelen arbeidstakere som blir utsatt for seksuelt krenkende utsagn og handlinger like høy blant begge kjønn.

Psykisk helserisiko hos kvinner

Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg yrkesaktive i alderen 18 til 67 år, og viser at det er kjønnsforskjeller i forholdet mellom seksuell trakassering på arbeidsplassen, og psykiske stressfaktorer. Kvinner rapporterer i mye større grad enn menn at gjentatt trakassering skaper en sterk grad av ubehag og stress.

– Over tid kan dette utgjøre en betydelig psykisk helsefare, sier Morten Birkeland Nielsen ved STAMI, som står bak studien. Han fremholder at trakasseringen kan føre til alvorlige psykiske helseplager som angst og depresjoner. Menn som utsettes for det samme, rapporterer derimot liten eller ingen grad av psykiske helseplager.

Kjønnsforskjeller i reaksjon

– Funnene i undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom det å være utsatt for seksuell trakassering og senere psykiske plager blant kvinner, men ikke blant menn. Det kan dermed synes som kvinner opplever seksuelt trakasserende handlinger som mer alvorlig enn det menn gjør.

Studien viser også at er at menn, men ikke kvinner, med psykiske plager har økt sannsynlighet for å rapportere å være utsatt for seksuell trakassering på et senere tidspunkt. Det ser derfor ut som om psykiske plager er en risikofaktor for opplevelse av dårlig arbeidsmiljø og trakassering blant menn, sier Birkeland Nielsen til STAMI.

Les hele undersøkelsen her:

"
Powered by Labrador CMS