Mobbing_kirke_cbox

På mobbeoffer-toppen

Renholdere er blant de yrkesgruppene i Den norske kirke som er mest utsatt for mobbing og trakassering.

Publisert

Renholdere i kirken er utsatt for mobbing. (Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En undersøkelse Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utført for Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon viser at det er mer mobbing i Den norske kirke enn ved andre arbeidsplasser i Norge.

På landsbasis oppga 7-8 prosent av de som svarte, at de er blitt mobbet eller trakassert på jobb for kirken. Dette er ifølge undersøkelsen nesten 3 prosentpoeng høyere enn det som regnes som høye mobbetall på vanlige norske arbeidsplasser.

Seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved AFI har utarbeidet rapporten «Forekomsten av mobbing i Den norske kirke», som viser at kirkemusikere, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og renholdere er mest utsatt for mobbing og trakassering.

Hele 50 prosent av de som føler seg mobbet, oppgir at nærmeste leder, eller en annen overordnet, står bak mobbingen. En medvirkende årsak kan, ifølge Grimsmo, være et kirken har en spesiell organisering med blant annet stat og kommune som arbeidsgiver.

- Prestene er statsansatte, mens resten stort sett er kommunalt ansatte, sier han og legger til at personlig tro kan gi grobunn for interne konflikter, som i verste fall kan føre til mobbing eller trakassering på arbeidsplassen.

Les hele saken: Rapport: Kirkeansatte opplever mest mobbing (Aftenposten)

Powered by Labrador CMS