Stovner1

Lærer seg å kommunisere

Renholdsseksjonen ved Bydel Stovner i Oslo motiverer de ansatte til å bli enda bedre til å kommunisere. Derfor har alle renholdere vært gjennom et 50 timers kommunikasjonskurs.

Publisert

Sardar Alam (t.v) og Panchalingam Veerasingam er veldig glad for at renholdsleder Bodil Irén Langsrud sendte de ansatte på kommunikasjonskurs. (Foto: Pål Sønsteli).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Da Bodil Irén Langsrud overtok som renholdsleder i bydelen sommeren 2009, oppdaget hun raskt at det var et behov for å øke kompetansen. En viktig faktor for å lykkes med det, er å bli bedre til å kommunisere. Med en stab på totalt 12 faste renholdere og tre vikarer, fordelt på seks nasjoner, er det store utfordringer som ligger foran dem.

Annonse i Renholdsnytt

– Vi har jobbet målrettet for å få de ansatte til å bli mer interesserte og engasjerte, og tror at hvis vi lykkes med det, så vil vi også automatisk løfte handlingskompetansen. Da jeg så en annonse i Renholdsnytt for tildeling av Vox-milder, tenkte jeg at det var en fin anledning til å fortsette arbeidet vi har lagt ned så langt. Tidligere har vi i stor grad støttet oss til leverandørsiden når det gjelder kursing, forteller hun.

Hun fikk hjelp fra Folkeuniversitet til å søke om Vox-midler og utarbeide et kursopplegg. Bydel Stovner fikk tildelt 168 000 kroner, noe som delfinansierte 50 timers kurs i kommunikasjon for renholdsarbeidere.

– I tillegg har Bydel Stovner bidratt til at deler av kurset er lagt inn i arbeidstiden. Jeg ønsker å rose de ansatte som har vært villige til å bruke noe av fritiden sin til kurset, sier hun.

Ga mersmak

Renholdseksjonens 12 renholdere ble delt inn i to grupper. Kurset startet i september i fjor og ble avsluttet i november. Etter til sammen 20 kursdager, var alle strålende fornøyde med utbyttet.

– Vi lærte veldig mye, blant annet om regelverk. Etter kurset er vi blitt mer bevisste på hvordan vi skal kommunisere. Å få muligheten til å gjennomføre et kurs, viser også at ledelsen setter pris på oss. Dette ga mersmak, og vi ønsker mer kurs, sier Sardar Alam og Panchalingam Veerasingam.

Langsrud forteller at de ikke hadde hatt muligheten til å gjennomføre kommunikasjonskurset uten midler fra Vox. Kursopplegget var forankret fra toppledelsen i bydelen og nedover i systemet. Da kurset startet, var det bydelsdirektøren som åpnet det hele.

Bidrar til trygghet

– Dette var veldig vellykket. Flere avdelinger i bydelen er nysgjerrige på hva vi har vært i gjennom, og ønsker å gjennomføre et tilsvarende kurs. Selv om vi føler at det har vært vellykket, så er ikke 50 timer mye. Det kan godt hende at vi søker om midler igjen neste år for å bygge videre på det vi har lært. Jeg håper at søkelyset på kommunikasjon og kompetanseheving sørger for at de ansatte blir tryggere på faget sitt, sier hun.

Selv om kommunikasjonskurset hos Folkeuniversitetet er avsluttet, har de likevel ikke sluppet tak i bevisstheten rundt dette. 2. januar innledet de det nye året med et kick off. Haymer Valenzuela fra Apropos AS ble hyret inn. I tospann med Bydel Stovners spesialkonsulent, Jahn Tore Green, sørget de for at renholderne fikk en god start på det nye året.

Viktig for samholdet

– Det handlet om samarbeid og at alle er like viktige. Det hele ble visualisert med rollespill. Vi lærte litt om hvordan vi kan dra lasset sammen og stille opp for hverandre. Det at vi samler hele gjengen, betyr også mye for samholdet. I det daglige jobber de hver for seg, forteller Langsrud, som håper at tryggheten de ansatte får ved å samhandle bedre vil resultere i at de i større grad stiller krav og utfordrer henne faglig som leder.

Denne saken var publisert i Renholdsnytt nr. 1-2012.

Powered by Labrador CMS