Kolbjørn Jensen
Kolbjørn Jensen

– Ikke alle med sykefravær er syke

Kolbjørn Jensen mener det høye sykefraværet i renholdsbransjen ikke alene kan forklares med syke renholdere. Han er overbevist om at mange holder seg hjemme av helt andre grunner.

Publisert

Kolbjørn Jensen fra HMS Kontoret oppfordrer ledere som har høyt sykefravær blant ansatte om å gå i seg selv. Lederstilen kan være årsak til at medarbeidere er borte. (Foto: Even Rise)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Årsakene kan være liten anseelse, mistrivsel, kulturutfordringer, lederstilen eller forhold som ikke verken relateres til faget eller jobben.

– Ingenting av dette er sykdom, men resultatet av disse forholdene kan utvikle sykdom. Det samme gjelder for eksempel ekteskapelige problemer, eller ulike andre personlige utfordringer som gjør at arbeidstakeren ikke møter, eller kan møte, på jobb. Jeg utfordrer myndighetene til å innføre en ny form for ”skademelding” på lik linje med sykemelding. Det er misvisende, og blir helt feil i statistikker, at slike forhold karakteriseres som sykdom. Det samme gjelder forutsetningene for å drive faktisk forebyggende arbeid mot uønsket fravær, sier Kolbjørn Jensen.

Han er seniorrådgiver ved HMS Kontoret AS, og har bistått renholdsbransjen innen HMS-arbeid en rekke ganger. Gang på gang erfarer han at mye fravær under definisjonen sykefravær, slettes ikke skyldes sykdom. Jensen er ikke i tvil om at mye av dette kunne vært unngått med enkle tiltak.

Ingen unnskyldning

– Det hviler utrolig mye ansvar på lederne. For å komme det høye og uønskede fraværet til livs, er det de som først og fremst må ta grep, parallelt med at arbeidstakeren utøver sin medvirkningsplikt. Dette er ikke unikt for renholdsbransjen, men gjelder i høyeste grad også der, sier Jensen.

Under vårens renholdslederkonferanse i Reykjavik, oppfordret han deltakerne til å engasjere seg i medarbeidernes fravær. I tillegg til at det må være en selvfølge å gjennomføre obligatoriske samtaler og annen oppfølging som er hjemlet i lovverket, understreker han at mye kan forebygges gjennom blant annet fokus på faktorer som skaper tilstedeværelse. Jensen poengterer at det i den forbindelse handler om mye mer enn å være fysisk tilstede.

– Det handler om noe så enkelt som psykososiale forhold. Ledere med høyt fravær blant sine ansatte, bør først og fremst gå i seg selv. Medarbeiderne bør involveres mer i helheten. Det må også sørges for at de forstår hvordan de selv kan påvirke og delta i arbeidet med å skape en god og trygg arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø som medarbeiderne trives i, vil gi positive resultater i løpet av kort tid. Folk som trives på jobb, leverer garantert bedre kvalitet enn de som ikke har det bra mens de er på arbeid. Glade medarbeidere er et konkurransefortrinn, sier han.

Knallhard bransje

Jensen er klar over at renholdsbransjen er knallhard, med små marginer og høye krav til effektivitet. Samtidig nekter han å akseptere dette som en unnskyldende forklaring for det høye fraværet.

– Lederne må bli flinkere. De må vise at de ser medarbeiderne sine, legge forholdene til rette for dem og sørge for kontinuerlig opplæring. Kommunikasjon begge veier er viktig. Dersom renholderne føler innflytelse gjennom medvirkning, oppnås en eierskapsfølelse som videre gir selvtillit og lyst til å yte. Husk at verdiskapningen skjer gjennom menneskene i hele organisasjonen. Renholderne er virksomhetens reklameplakat utad, sier Kolbjørn Jensen.

Hele artikkelen kan leses i Renholdsnytt nr. 2/2012.

Powered by Labrador CMS