Karmoy-web.jpg
Karmoy-web.jpg

Halverte sykefraværet

Renholderne i Karmøy kommunes eiendomsavdeling halverte nesten sykefraværet fra 2007 til 2011. Det gikk ned fra 14,7 prosent til 7,5 prosent. Ingen tilfeldighet, sier kommunen

Publisert

Renholdere Karmøy kommune, fra venstre: Phikul Eike, Olga Santiago, Yolanta Brocha Hansen, Jorunn Dale og Sissel Andersen. (Foto: Karmøy kommune).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjennom bevisst satsing, har eiendomsavdelingen i Karmøy kommune lykkes å få ned sykefraværet blant renholderne, skriver kommunen på sine nettsider.

Renhold på dagtid

" Noe av årsaken til suksessen er at renholdet nå gjøres på dagtid. Personalmøter og studieturer med faglig påfyll og samvær med kolleger, kan også være en del av forklaringen.– Vi anstrenger oss for at den gode jobben renholderne våre gjør hver eneste dag skal bli lagt merke til, forteller eiendomssjef Hans Erik Lundberg.For noen år siden styrket kommunen staben med tre lederstillinger, som bare skulle være ansvarlig for renholderene. – Nå etterkommer vi bedre brukernes behov og ønsker. Vi har også tilrettelegging på arbeidsplassen, det nyeste utstyret og medarbeiderne er godt motivert og trives på jobb. Dette tror vi er medvirkende til at sykefraværet ble nesten halvert i løpet av noen få å, sier eiendomssjefen.

Viktig jobb

" Om morgenen, når de fleste fortsatt ligger og drømmer, har renholderne det travelt allerede. De sørger for at karmøybuen kan ta bruk av kommunens mange tilbud. Renholderne vet om den viktige rollen de har i et fungerende samfunn. – Det er ikke alltid vi hadde følelsen av at det ble verdsatt. Det gjorde det ikke noe lettere å oppnå anerkjennelse, at vi tidligere jobbet når andre ikke så oss. Men jobben vi utfører blir alltid tatt som en selvfølge, sier Torill Fjellet, renholdskonsulent i Karmøy kommunes eiendomsavdeling.

Mer synlige

Karmøy kommune har jobbet med å gi renholderne mulighet til å arbeide på dagtid. Det har ført til bedre integrasjon i den øvrige driften, og til nærmere kontakt med byggenes brukere. Resultatene har vært veldig positive, og har også hatt innvirkning på arbeidsmiljøet. Mange renholdere jobber alene eller i små team. – Da er det kjekt å treffe andre mennesker også, sier Torill Fjellet.

Les hele saken på Karmøy kommune sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS