ISS-RENHOLD-NEWSWIRE.jpg
ISS-RENHOLD-NEWSWIRE.jpg

Halverte sykefravær med IA-avtalen

ISS har redusert sykefraværet fra 17 til sju prosent. IA-avtalen har vært avgjørende.

Publisert

ISS har økt trivselen og halvert sykefraværet. (Foto: Newswire/Erik Five Gunnerud).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det tette samarbeidet med Nav har vært helt uvurderlig for å få ned sykefraværet. Vi har hatt en jevn nedgang i sykefraværet helt siden avtalen ble inngått i 2002, sier HR-direktør Knut Olav Nyhus Olsen i ISS, til Newswire.

IA-avtalen er blitt kritisert for å være for byråkratisk og for å ha liten effekt på sykefraværet. I ISS er erfaringene motsatt.

– Avtalen har skapt et stort engasjement for å få langtidssyke tilbake i jobb. Engasjementet, kombinert med regler og strukturer for å følge opp de syke, har gitt svært gode resultater, sier Nyhus Olsen, i pressemeldingen.

Varierer

I 2011 endte sykefraværet i ISS Norge på 7,3 prosent. Det er mer enn en halvering av fraværet bedriften hadde før IA-avtalen.

Det totale sykefraværet i Norge har gått ned med 11,2 prosent siden IA-avtalen kom i 2001. Den gang var sykefraværet på 7,4 prosent, nå er tallet 6,6 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– IA har vært et viktig samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, men resultatene har vært svakere enn mange hadde håpet, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, til nyhetsbyrået.

Han sier erfaringene med avtalen har variert mye fra bedrift til bedrift og fra sted til sted.

– Noen har vært særlig godt fornøyd med sitt lokale Nav-apparat og fått til imponerende resultater, mens andre har blitt mer skuffet, sier Furulund.

Mest langtidsfravær

ISS har 14 000 ansatte som jobber med renhold, kantinedrift, eiendomsforvaltning, sikkerhet, bemanning og andre typer servicearbeid. Dette er yrkesgrupper som tradisjonelt har hatt høyt sykefravær. Sykefraværet er redusert i mange av yrkesgruppene.

– Sammenlignet med 2006 har sykefraværet blant de som jobber i renhold gått ned fra 11,5 til 10,9 prosent, i catering fra 8,3 til 7,2 prosent og i eiendomsforvaltning fra 7,6 til 5,2 prosent, sier Nyhus Olsen.

Det meste av reduksjonen er kommet i langtidsfraværet.

– Mange tror det er høyt korttidsfravær i denne bransjen. Det stemmer ikke. Det er langtidsfraværet som skaper problemer, og det er denne type fravær vi har greid å halvere.

I arbeidet med langtidssyke har kontakten med Nav vært viktig.

– Når noen har vært borte i ett eller to år og ikke kan komme tilbake til sin opprinnelige jobb, klarer vi som arbeidsgivere ikke finne løsningene alene. Nav har kunnskapen om ordninger i støttesystemet som kan hjelpe folk tilbake til jobb, sier Nyhus Olsen.

Trivsel på jobben

Arbeidet med å redusere sykefraværet er toppstyrt i ISS. Det er satt i verk en lang rekke rutiner og systematiske tiltak for å følge opp de syke.

– Dette må ikke forveksles med byråkrati og for mye kontroll. Vi jobber systematisk for at de som er syke skal bli sett på en positiv måte. Alle ledere vet hva de skal gjøre når noen blir syke over lengre perioder.

Trivselen på jobb har økt i takt med det reduserte sykefraværet.

– Den siste medarbeiderundersøkelsen viser en score på trivsel på 4,4 poeng av fem mulige. Da vi startet målingene hadde vi en score på 3,8. Det er et tydelig resultat. Vi ser til og med at medarbeiderne er mer fornøyd med jobbene sine enn lederne i ISS, sier HR-direktør Knut Olav Nyhus Olsen.

"
Powered by Labrador CMS