Arbeidsmiljø.jpg
Arbeidsmiljø.jpg

Godt arbeidsmiljø viktig for å stå lengre i jobb

92 prosent av nordmenn mener at et godt arbeidsmiljø er viktig for å bidra til at folk står lengre i jobb. Gjennomsnittet i Europa er 87 prosent.

Publisert

Arbeidsmiljø er viktig for et langt liv i jobb, viser undersøkelse. (Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette viser en europeisk undersøkelse som er gjennomført i regi av Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA. Til sammen er over 35.000 intervjuer gjennomført i Europa, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Flere 50+ yrkesaktive

Eldre og de som ikke er yrkesaktive i Norge har mest tro på arbeidsmiljøets betydning for et langt liv i jobb. I aldersgruppen 55 + er tallet hele 95 prosent.

- Dette er personer som nok kjenner kroppen hvilken betydning arbeidsmiljøet har og har hatt. I Norge er det dessverre mange som må slutte i jobben på grunn av både arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Dette kan og bør forebygges, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Små fødselskull etter 1970 tilsier at flere og flere av arbeidsstokken kommer i gruppen 50 +. Da blir det ekstra viktig at arbeidsgivere tilrettelegger arbeidet, og at arbeidstakere motiveres til å stå lengre i jobb.

Det europeiske året for aktiv aldring

2012 er det europeiske året for aktiv aldring, og det gjennomføres en kampanje om temaet i hele Europa. Andelen yrkesaktive i Europa synker, samtidig som andelen over 60 år øker med 2 millioner i året. Presset på offentlige budsjetter og pensjonssystemer vil øke. Det samme gjør behovet for helsetjenester og sosiale tjenester. EU ønsker derfor å:

"
  • Styrke yrkesaktiviteten blant seniorer mellom 55 og 66 år
  • Motivere til aktiv samfunnsdeltakelse
  • Forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker

Les mer om funnene i undersøkelsen her.

(Arbeidstilsynet).

"
Powered by Labrador CMS