Gloria image - cache/image/5195/0/rygg-cb566979.jpg
Gloria image - cache/image/5195/0/rygg-cb566979.jpg

Forebygg muskel- og skjelettplager

Bare fire av ti virksomheter kan dokumentere at de jobber systematisk med å forebygge muskel- og skjelettplager. Den hyppigste årsaken til langtidsfravær er knyttet til disse plagene.

Publisert

Arbeidstilsynet har i perioden 2010-2012 sett nærmere på virksomhetenes systematiske arbeid med å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. I alt ble det utført 4194 tilsyn i virksomheter som sysselsetter nesten 100 000 arbeidstakere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Forebyggende tiltak vil gi stor gevinst både for arbeidsgiver og samfunnet. For arbeidsgiver er det forbundet store utgifter med sykefravær, og for den enkelte arbeidstaker er selvfølgelig god helse vesentlig, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Vær føre var

Erfaringene fra Arbeidstilsynets prosjekt Føre var! viser at det blir arbeidet for dårlig med å forebygge. – Her bør det være en motivasjon for alle til å gjøre en innsats. Ved gode rutiner for kartlegging og risikovurdering kan virksomhetene komme tidligere på banen for å hindre at ansatte utvikler problemer, sier Finboe Svendsen.

I prosjektet Føre var! har Arbeidstilsynet ført tilsyn med barnehager, industri, bygg- og anlegg (deriblant mekaniske vibrasjoner), overnatting og servering, ambulansetjenester og kontorvirksomheter.

Tilbakemeldingene fra tilsynene tyder på at det etter Arbeidstilsynets besøk har bedret det systematiske arbeidet for å fjerne eller redusere risiko for muskel- og skjelettplager.

Enklere enn du tror

Et godt systematisk HMS-arbeid er antakelig enklere enn du tror. Her er noen tips:

* Ta en beslutning om å starte jobben for et systematisk HMS-arbeid.

* Kartlegg virksomhetens forhold, for eksempel ved vernerunder og medarbeidersamtaler.

* Verneombudet representerer alle ansatte.

* Bruk bedriftshelsetjenesten som kan gi gode råd.

* Gjøre en risikovurdering; hva kan gå galt, hvor sannsynlig er dette og hva blir konsekvensen om det skjer.

* Lag en rutine for ansattes avviksmeldinger.

* Husk å følg opp!

Du kan lese hele rapporten fra Arbeidstilsynet her.

(arbeidstilsynet.no)

Powered by Labrador CMS