Fafo-tilrettelgging.jpg

Det nytter med tilrettelegging

En fersk FAFO-rapport konkluderer med at tilrettelegging for ansatte med særskilte behov nytter. Forskerne finner også at tilrettelegging øker trivselen og at arbeidsmiljøet blir mer inkluderende. Men for renholdsbransjen er det utfordrende.

Publisert

Ny Fafo-rapport om tilrettelegging.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv? I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner? Og hjelper det?

I rapporten «Tilrettelegging i arbeidslivet» utarbeidet av Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Mona Bråten, er en av konklusjonene at det faktisk nytter. Det blir lettere å gå på jobb når arbeidsgiver tilrettelegger. Dermed er det mulighete for å redusere sykefravær og utstøting. Hvis bedriftene ikke får dette til, skyldes det ofte at det mangler alternative arbeidsoppgaver.

Det hender også at lederne ikke har oversikt over hva slags tilretteleggingsbehov som faktisk finnes i bedriftene, eller at det er manglende vilje hos leder, skriver Fafo på sine nettsider.

Utfordringer i renholdsbransjen

Det er store sektorvise forskjeller på dette området. Privat servicesektor kommer dårligst ut, og på bunn finner vi samferdsel, transport og spedisjon, hotell og restaurant, varehandel samt renhold og vakt. Hvorfor er det slik?

" Et eksempel er renholdsbransjen, der rapporten viser at to av hovedproblemene er knappe tidsfrister og et mangelfullt utbygd verneapparat. Også i andre undersøkelser Fafo har gjort omkring HMS og arbeidsmiljø, peker deler av privat servicesektor seg ut med flere arbeidsmiljøutfordringer enn i andre bransjer. " FAFO inviterer til frokostseminar om den nye rapporten torsdag 1. mars kl. 8.45.Seminarprogrammet finner du her.

"
Powered by Labrador CMS