Slutte-jobb-2.jpg

Bytter jobb for å flytte, få økt lønn og bedre sjef

Menn bygger gjerne jobb for å øke lønnen, mens kvinner søker ny jobb på grunn av flytting. Dårlige sjefer og manglende motivasjon gjør at både kvinner og menn slutter, viser fersk undersøkelse.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er en klar tendens at menn skifter jobb fordi de ønsker mer lønn, mens kvinner i større grad skifter jobb når de flytter på seg, eller på grunn av det de opplever som dårlige sjefer, hevder Stein André Haugerud, direktør i bemannings- og rekrutteringsbyrået Proffice, i en pressemelding.

Dette kommer fram i en undersøkelse gjort av Respons analyse på vegne av Proffice.

Lønn en viktig faktor

Undersøkelsen viser at én av fem menn motiveres først og fremst av ønske om høyere lønn, mens 16 prosent av de spurte kvinnene søker seg bort fra dårlige ledere. Én av fem kvinner søker dessuten nye jobber fordi de flytter til nye steder. Det er den hyppigste årsaken til at kvinner skifter jobb.

Menn blir i tillegg i større grad enn kvinner headhuntet til nye stillinger.

Ifølge undersøkelsen er følgende hovedgrunnene til at vi skifter jobb:

Menn:

1. Ønske om høyere lønn

2. At de blir headhuntet

3. Dårlig ledelse

4. Mangel på karrieremuligheter og utfordringer

" 5. Mangel på motivasjonKvinner:

1. Flytting til nytt sted

2. Dårlig ledelse

3. For kjedelige arbeidsoppgaver

4. Dårlig lønn og mangel på motivasjon

5. Mangel på karrieremuligheter

Om undersøkelsenUndersøkelsen er gjennomfør av Respons analyse på oppdrag fra Proffice. De har forhørt seg blant et representativt utvalg på nær 1100 personer om hva som var grunnen til at de byttet jobb forrige gang.

"
Powered by Labrador CMS