Ryggbehandling
Ryggbehandling

Ny ryggbehandling gir gode resultater

Pasienter med rygg- og nakkeplager kommer raskere tilbake i jobb hvis de får flere typer behandling samtidig, skriver RingeriksAvisa.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Avisen viser til et prøveprosjekt som tyder på at dette behandlingsprinsippet virker bedre enn om pasientene får én behandlingsform om gangen. Dette gjelder særlig for pasienter med langvarige plager.

– Det er som regel flere årsaker til at folk har smerter i muskler og skjelett. Derfor får vi også bedre resultater når vi bruker flere behandlingsformer på samme tid, sier Jan Eric Arnesen, kiropraktor og fagansvarlig ved Klinikk for Alle i Oslo, der prøveprosjektet ble gjennomført.

Over halvparten av pasientene var tilbake i full jobb etter bare 11 behandlingstimer, viser en spørreundersøkelse blant 200 pasienter. Ytterligere 27 prosent kunne jobbe deltid.

Raskere bedre

– Disse funnene er veldig interessante og tyder på at denne intensive tverrfaglige metoden er effektiv. Flere av våre pasienter er blitt raskere bedre enn det som er vanlig, sier dr.med. Vegard Dahl, medforfatter til rapporten for undersøkelsen, til RingeriksAvisa.

Tall fra Nav viser at om lag 45 prosent av alle sykemeldinger skyldes muskel- og skjelettsykdommer.

Kostbart å behandle muskler og skjelett

– Muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet mer enn all behandling av kreftsyke og hjertesyke til sammen. Mer effektive behandlingsformer kan bety mye for den enkelte pasient og for samfunnet, sier Dahl til avisen.

Nå vil Klinikk for Alle følge opp med en mer kontrollert studie av behandlingsmetoden.

– Spørreundersøkelsen gir et klart inntrykk av at metoden er kostnadseffektiv, og den bør derfor undersøkes nærmere.

Flere behandlinger samtidig

Vanligvis får pasienter med smerter i muskler og skjelett bare én type behandling om gangen. Å motta flere behandlingsformer samtidig har fram til nå vært tidkrevende og vanskelig å få til i praksis.

– Den største forskjellen fra andre typer ryggbehandling er samtidigheten. Med den nye metoden varer hver behandling i opptil en klokketime. I løpet av den tiden mottar pasienten tre til fem ulike terapiformer på én og samme benk, sier Jan Eric Arnesen.

Behandlingsformene velges ut fra hva som gir rask lindring av smertene, bedret bevegelighet og reduksjon av betennelser.

– Dette er en styrt behandlingsprosess som ledes av en kiropraktor som tilrettelegger og koordinerer den tverrfaglige behandlingen.

(Ringeriksavisa)

"
Powered by Labrador CMS