Ingrid Finnboe Svendsenarbeidstilsynet (3).jpg

- Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

Publisert

Ingrid Finboe Svendsen. Foto: Arbeidstilsynet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Det er alvorlig når virksomhetene ikke har oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen for arbeidstakerne, samfunnet og miljøet, er det helt nødvendig å ha oversikt over hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av alle tilsynsmyndighetene som har medvirket i aksjonen.

De viktigste funnene:

  • Hver fjerde virksomhet har ikke kartlagt, og mangler derfor oversikt over hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne sine, samfunnet og miljøet.
  • Hver tredje virksomhet har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer.
  • Det er de største virksomhetene som jobber best med å forebygge farer og skader. Det er særlig små om mellomstore bedrifter som mangler oversikt og tiltak for å forebygge og håndtere farer og potensielle problemer.
  • Bygg- og anleggsvirksomhet, overnattings- og serveringsvirksomhet og kultur, underholdning og fritidsaktiviteter er de bransjene med størst forbedringspotensial.
  • Det er ikke markante geografiske forskjeller i funnene

Øke sikkerheten

- Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og å hindre helse- og miljøskader. Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Enkelt sagt handler det om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier Finboe Svendsen.

Det er krav om at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå. Risiko defineres som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.

Storsatsing

Tilsynsmyndighetenes felles risikoaksjon 2011 pågikk i perioden 29. august til 15. september. Mer enn 300 inspektører over hele landet kontrollerte hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke virksomhetenes bevissthet og kompetanse om risikoforebyggende arbeid, og øke sikkerheten på norske arbeidsplasser, sikkerhetene for samfunnet og for natur og miljø.

Inspektørene har vært på tilsyn i blant annet asfaltverk, notvaskerier, restauranter, bygg og anlegg og kommuner.

De som deltok i årets risikoaksjon er:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inklusive de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger
  • Statens Strålevern
  • Arbeidstilsynet

(Pressemelding, Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS