Kvinner-vasker.jpg
Kvinner-vasker.jpg

Kvinners arbeidshelse verre enn mennenes

Norge er blant landene i Europa med flest kvinner i arbeid. Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, siden flest deltidsstillinger er besatt av kvinner.

Publisert

Flest kvinner jobber deltid, flere innen renhold. (Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

På generelt basis er arbeidsmiljø i Norge gode – for både menn og kvinner. I Norge i dag er nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner i Norge er på nærmere 70 prosent, melder Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Mye deltid

Men det store særtrekket ved det norske arbeidsmarkedet er at mange stillinger er deltidsstillinger, først og fremst besatt av kvinner. Deltidsstillingene finnes spesielt innen pleie og omsorg, service, butikk, renhold og barn- og omsorgsarbeid. Mer enn 40 prosent av arbeidstakerne i disse gruppene oppgir at de jobber deltid. Det å ha barn under 16 år mer enn dobler sannsynligheten for deltid blant kvinner, skriver STAMI på sine nettsider.

Denne kjønndelingen gjør at menns og kvinners arbeidshverdag utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer.

Vold og seksuell trakassering

I følge Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse av 2009, er det også mange mindre behagelige særtrekk ved kvinners arbeidsmiljø:

• Kvinner utsettes for flere ulike arbeidsmiljøfaktorer samtidig.

• Lav kontroll (det vil si selvbestemmelse i arbeidet).

• Høye krav.

• Manglende belønning i form av lønn og anerkjennelse.

• Emosjonelt arbeid.

• Vold og trusler om vold.

• Seksuell trakassering.

I kvinnedominerte yrker som lege-/ tannlegesekretærer, sykepleiere, pleie og omsorgsarbeidere samt rengjøringspersonell spiller enda flere faktorer inn. I tillegg til å være utsatt for flere av de ovennevnte faktorene, har arbeidstakerne i tillegg særlige utfordringer knyttet til psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidet.

[Les mer i artikkel hos STAMI]

"
Powered by Labrador CMS