tilretteleggingforgravide.jpg
tilretteleggingforgravide.jpg

Hvordan tilrettelegger du?

I Norge blir ca 70 prosent av alle gravide sykemeldt i perioder i svangerskapet. STAMI lanserte nylig Faktaark om tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide.

Publisert

Veilederen "Tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeid er ikke til skade under graviditeten, men både den gravide og det kommende barnet kan være ekstra følsomme for et mangelfullt arbeidsmiljø. Dette kan omfatte eksponering for kjemikalier, fysisk belastende arbeid, støy, stråling, smitte, og skift- og nattarbeid.

Det er viktig å kartlegge risikoforhold så tidlig som mulig i svangerskapet og å tilrettelegge arbeidsforholdene der dette er nødvendig.

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø for gravide, og hvilke tiltak bør iverksettes? Last ned veilederen på STAMI sine nettsider

Powered by Labrador CMS