lege og pasient

Helsesjekk av nyansatte kan gi mindre fravær

En ny studie gjennomført ved det finske Arbetshälsoinstitutet viser at helseundersøkelser ved nyansettelser kan minske risikoen for arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forutsetningen er da at undersøkelsene relateres til arbeidets art, arbeidsmiljøet og de spesielle krav arbeidet stiller, skriver Stami på sine nettsider.

Kartlegger risiko

Studien er en kunnskapsoversikt publisert gjennom det internasjonale Cochrane-nettverket. Materialet er internasjonalt og baserer seg på ni forskningsstudier. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er å kartlegge eventuelle følsomheter, sårbarheter eller svakheter som kan føre til helseproblemer i arbeidet, og i tilknytning til undersøkelsen bør arbeidstakeren informeres om eventuelle farer i arbeidet samt instrueres i bruk av personlig verneutstyr.

Alle finske nyansatte

I Finland går nesten alle nyansatte gjennom nyansettelses- og helseundersøkelser. Mange arbeidsgivere gjør dette også der hvor den finske lovgivingen ikke krever det.

Den finske studien fremmer at en ikke bør avslå en søknad uten meget godt underbygde medisinske årsaker – dersom en gjennom en slik undersøkelse finner at arbeidsoppgavene ikke er passende for den som søker. I stedet bør jobben og arbeidsforholdene tilpasses slik at risikoene som er konstatert, kan unngås.

Mer forskning nødvendig

Forfatterne i den aktuelle oversiktsstudien konstaterer at rettede undersøkelser som gjøres i forhold til arbeidets spesielle forhold, kan være effektive, men at en endelig vurdering av slike undersøkelsers betydning for arbeidshelsen krever flere forskningsstudier av høy kvalitet.

Les mer om saken her (svensk versjon)

(Stami / hmsmagasinet.no)

Powered by Labrador CMS