Sikkerhet-colourbox.jpg
Sikkerhet-colourbox.jpg

For dårlig sikkerhet på norske arbeidsplasser

Norske arbeidstakere lever farlig. Hver fjerde arbeidsplass mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø, viser en stor kontrollaksjon som statlige myndigheter har gjennomført i nesten 800 virksomheter.

Publisert

Det er viktig å få oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Aksjonen er et felleprosjekt med Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), Strålevernet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Arbeidstilsynet. De fire tilsynsetatene mener det er alvorlig når virksomhetene ikke har oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen.

Få oversikt over farer

– For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen for arbeidstakere, samfunn og miljø, er det helt nødvendig å ha oversikt over hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ellen Hambro i Klif.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet understreker at det er viktig å kartlegge risikoen for å kunne forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader.

Målet er å forebygge ulykker

– Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Enkelt sagt handler det om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier hun.

Det er krav om at alle bedrifter og virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og – om nødvendig – gjennomføre tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Risiko er definert som «den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.»

Storsatsing

Formålet med myndighetenes store risikoaksjon er å øke bevisstheten og kompetansen om risikoforebyggende arbeid. Dette skal igjen føre til økt sikkerhet på norske arbeidsplasser, for samfunnet og for natur og miljø.

Inspektørene kontrollerte blant annet asfaltverk, notvaskerier, restauranter, bygg/anlegg og kommuner.

(ANB)

Powered by Labrador CMS