Ledere-på-kurs.jpg
Ledere-på-kurs.jpg

Fersk rapport om HMS-opplæring

Forskningsstiftelsen FAFO har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet sett på arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet.

Publisert

FAFO har undersøkt hvor mange som tar HMS-kurs, og hvordan kurset gjennomføres. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsgiver skal i henhold til Arbeidsmiljølovens §3-5 gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. FAFO har i sin rapport kartlagt eksisterende kurs og opplæring for arbeidsgiver, og gjort en analyse av tilstanden for opplæring av arbeidsgiver innen HMS, skriver Absentia på sine nettsider.

Flertallet har gjennomført

Av tilbyderne av HMS-opplæring FAFO har undersøkt er flertallet kommersielle tilbydere. Av kursene er 15 prosent rene nettkurs, og disse er typisk minimumskurs for ledere i små bedrifter. Mer vanlig er dagskursene, som også inkluderer kurs som kun innebærer en eller noen timers kurs.

Gjennom en representativ spørreundersøkelse blant norske bedrifter kommer det frem at 84 prosent av de øverste lederne har gjennomført HMS-opplæring. Denne andelen har økt fra 77 prosent i 2009.

De små bedriftene kommer imidlertid dårlig ut, og her er det en betydelig lavere andel som har gjennomført HMS-opplæring.

Ønsker kompetansekrav

FAFO savner formelle kompetanse- eller kvalitetskrav til leverandører av hms-kurs for ledere. Selv om leverandørene i stor grad baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, er det stor spredning i både omfang og innhold i kursene. FAFO foreslår derfor en godkjenningsordning av tilbydere av HMS-opplæring, melder Absentia.

Ettersom mange bruker Arbeidstilsynet veiledning, understreker FAFO at det derfor er viktig at denne oppdateres i tråd med de endringer som skjer i arbeidslivet.

FAFO konkluderer også med at HMS-opplæring av ledere i små bedrifter bør settes fokus på. Her er det flere arbeidsplasser som gjennom godt HMS-arbeid kan redusere risiko for ulykker og sikre et godt arbeidsmiljø.

Les mer i rapporten fra FAFO

"
Powered by Labrador CMS