Vaske-vinduer.jpg
Vaske-vinduer.jpg

Færre HMS-forskrifter gir bedre arbeidsmiljø

Fra 1. januar 2013 vil dagens 47 HMS-forskrifter bli erstattet med seks nye. - Dette vil gjøre det lettere å etterleve arbeidsmiljøkravene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Publisert

For å gjøre det lettere å etterleve HMS-forskriftene, vil de bli gjort om fra 47 til seks, gjeldende fra 1. januar 2013. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjennom hele neste år vil Arbeidstilsynet sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene, skriver Arbeidsdepartementet i en pressemelding.

Ny struktur

Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:

Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet. Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen og til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.

Enklere regelsett

"

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Foto: Ilja C. Hendel/regjeringen.no).

– Gjeldende HMS-forskrifter under arbeidsmiljøloven har utviklet seg fragmentarisk og over lang tid, noe som har ført til at regelverket har vært vanskelig tilgjengelig. Over tid vil et enklere regelsett bidra til bedre etterlevelse av arbeidsmiljøkravene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, i pressemeldingen.

Forskriftene får først virkning fra 1. januar 2013 for at virksomhetene skal ha god tid til å bli kjent med disse.

"
Powered by Labrador CMS