Trening-colourbox2.jpg
Trening-colourbox2.jpg

Et friskt prosjekt

Prosjektet Ibedrift skal få ned sykefraværet og holde folk i jobb selv om de står i fare for å bli sykemeldt. Resultatene fra prosjektet har fått politikerne til å juble.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ibedrift er et av satsningsprosjektene til regjeringen, og er et samarbeid mellom helsetjeneste, arbeidslivsetat, partene i arbeidslivet og andre viktige aktører.

Banebrytende prosjekt

" Stortingsregpresentantene Tove Karoline Knutsen og Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet, mener Ibedrifts metode er banebrytende.– De jobber tverrfaglig, og de jobber der folk er – på arbeidsplassen. Dette burde være normen, og ikke kun et avgrenset prosjekt, mener de.Metoden til Ibedrift bygger på systematisk, tverrfaglig innsats i utvalgte sektorer og bedrifter, særlig rettet mot arbeidstakere med rygg, muskel- og skjelettplager. Opplegget foregår på arbeidsplassen og inkluderer arbeidstaker, bedriftsledelse, Nav og tverrfaglig medisinsk helse- og rehabiliteringsteam. Satsingen støttes av både LO og NHO.

”Raskere tilbake”

Prosjektet Ibedrift er en del av ordningen «Raskere tilbake» som er regjeringens satsing på rehabilitering for mennesker som er sykemeldt eller som står i fare for å bli det." Målet med Ibedrift er å få ned sykefraværet gjennom økt forståelse, trygghet og innsikt i egen situasjon og i tillegg kunne gi et godt koordinert hjelpetilbud ved behov. – Vi mener Ibedrift på en fabelaktig måte har maktet å realisere selve hovedideen med Samhandlingsreformen; nemlig forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom tverrfaglig innsats, sier Kari Henriksen. Foreløpig kjøres prosjektet i Telemark, Buskerud, Vestfold og Troms, i regi av henholdsvis Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset i Vestfold ved Kysthospitalet i Stavern.ANB

Powered by Labrador CMS