sykmelding.jpg

Tettere oppfølging av sykemeldte

Regjeringen foreslår nye krav i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. For å bedre oppfølgingen foreslås også mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp ansvaret sitt i sykefraværsarbeidet.

Publisert

Hanne Bjurstrøm. Foto: Helle Hynne

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Tidligere og tettere oppfølging og mer effektive reaksjoner er helt nødvendig for å nå målet for IA-avtalen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

For å oppnå bedre oppfølging i virksomhetene og lavere sykefravær, styrkes nå kravene om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Bedre dialog

Frister for oppfølging framskyndes og sykmelder skal motta informasjon om oppfølgingen fra arbeidsgiver. Det forventes også at NAV følger opp med arbeidsrettede tiltak når det er nødvendig. Reglene skal bidra til en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og Arbeids- og velferdsetaten.

Forsømmelse vil koste

Regjeringen foreslår mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet. Dagens regler er heller ikke blitt praktisert som forutsatt.

Det foreslås blant annet at arbeidsgiver og sykmelder kan ilegges gebyrer ved manglende overholdelse av pliktene i sykefraværsarbeidet. Ved manglende medvirkning fra arbeidstaker kan sykepengene stanses.

– Målet med disse reaksjonene er ikke å straffe, men å få innarbeidet en oppfølgingskultur hvor de ulike aktørenes oppgaver i sykefraværsarbeidet løses som forutsatt. Det lovpålagte sykefraværsarbeidet anses som en selvfølgelig del av prosessen med å få arbeidstaker tilbake i arbeid, for eksempel gjennom gradert sykmelding, sier arbeidsministeren.

Les mer om lovforslaget her

" NHO mener Regjeringens nye forslag til økte gebyrer for arbeidsgiver som ikke følger opp regelverket for sykmeldte, er for høye. - Les mer på nettsidene til NHO

Powered by Labrador CMS