Stress-på-jobben

Frykter mer stress på jobben

Seks av ti nordmenn tror at stressnivået på jobb kommer til å øke de neste fem årene. I resten av Europa er tallet på hele 77 prosent.

Publisert

(Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA. Til sammen er over 35 000 intervjuer gjennomført i Europa, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Positivt stress for enkelte

– Å ha mange arbeidsoppgaver og et hektisk arbeidsmiljø kan oppleves positivt for mange. Det finnes likevel en grense der presset blir større enn det en kan håndtere. Tålegrensen varierer fra person til person. Hvordan arbeidet er lagt opp, og om de ansatte har mulighet til å påvirke arbeidsdagen sin virker også inn på stressnivået, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

– Tidspress kan bidra til at hensynet til helse, miljø og sikkerhet settes til side, og kan øke faren for slitasje, uheldige belastninger og ulykker, sier Finboe Svendsen.

Hellas på topp

I Hellas frykter hele 83 prosent at jobbrelatert stress vil øke mye de neste fem årene, mot 16 prosent i Norge. Vi er altså det landet i Europa som er minst redde for at jobbrelatert stress vil øke mye.

Fare for langvarige sykdommer

– Dersom du er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med tre-fire ukers ferie kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter du på jobb igjen med for høyt stressnivå. Konsekvensen kan bli stressrelaterte sykdommer, for eksempel hjerte-karsykdommer, forteller direktøren.

Mye å spare på god tilrettelegging

Nesten 70 prosent av langtidsfravær og uføretrygd skyldes psykiske lidelser og skader i muskel og skjelett. Årsakene til plagene, og dermed fraværet, er ofte psykiske og sosiale belastninger i arbeidet. Tidspress, dårlige samarbeidsforhold, frykt for ikke å mestre jobben eller å miste den kan sette seg fast både i psyken og i kroppen. Gode arbeidsforhold holder plagene unna og er helsefremmende. Kostnadene ved sykefravær er høye. I tillegg til de økonomiske kostnadene for virksomheten og samfunnet, er sykefravær en belastning for arbeidsmiljøet. Det kan føre til større arbeidspress på kolleger, og ledelsen må legge mye arbeid i å håndtere sykefraværet.

Arbeidsgiver har ansvaret

Det er viktig at partene på arbeidsplassen sammen jobber for å forebygge stress. Arbeidsgiver er ansvarlig for å kartlegge problemene, og gjennom det avdekke årsakene til negativt stress og andre problemer på arbeidsplassen. En kartlegging kan omfatte både hvordan samarbeidsforholdene på jobben oppleves, lederstil, tidspress, trivsel og undersøkelser av fysiske forhold. Arbeidstakerne må medvirke. Det er først når alle bidrar at arbeidsmiljøet virkelig kan bli bra.

Finn friskfaktorene

– Gå gjennom rutinene på arbeidsplassen, og la de ansatte i størst mulig grad få slippe til. Kartleggingen må gi rom for at de ansatte kan få beskrive hva de opplever positivt med arbeidsmiljøet. Hva er det som gjør at de trives, hva er det som gjør at de føler seg friskere? Det er viktig å forsterke det som er positivt i arbeidsmiljøet, ikke bare å fjerne det negative, sier Ingrid Finboe Svendsen.

(Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS