sykmelding.jpg

- Dårlig medisin

Tilrettelegging og oppfølging av syke kan i noen tilfeller være bedre enn sykemelding, mener generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse Marianne Røiseland.

Publisert

Hun ønsker velkommen forslaget om sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers oppgaver ved et sykefravær.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Inkludering i arbeidslivet er en samfunnsoppgave der vi nå må se resultater! Konsekvensene av å stå periodevis eller varig utenfor arbeidslivet er store, både for helsen til den enkelte, for mulighetene til en anstendig inntekt, for mulighetene til å delta i et fellesskap og få brukt sine ressurser. Betydningen av arbeid er undervurdert i et helseperspektiv. For ofte tenker både lege og pasient at fritak fra arbeid er god medisin, men i mange tilfeller kan langvarig sykemelding gjøre vondt verre, sier Røiseland i en kommentar på psykiskhelse.no.

Arbeidsdepartementet foreslo nylig å innføre sanksjoner for leger, arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke følger opp reglene for oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte. Røiseland mener dette er et nødvendig tiltak for at regelverket skal etterfølges.

Det er tilrettelegging og holdningsendringer som er nøklene, mener Røiseland.

- Tilrettelegging og gradert sykemelding er brukt for lite. Tilrettelegging er langt mer enn en tilpasset kontorpult når man har vondt i ryggen. Det kan handle om å få andre arbeidsoppgaver i perioder, få en arbeidsplass i rolige omgivelser, fleksibel arbeidstid, fast oppfølgingsmøte med leder i en periode eller liknende. Det viktigste er at både den ansatte og ledere ønsker å få dette til og er lydhøre overfor behov.

Les mer på psykiskhelse.no.

"
Powered by Labrador CMS