Renholder

Kombijobber gir mindre slitasje

I København kommune kombineres renholdsarbeid med andre arbeidsoppgaver. De såkalte kombijobbene reduserer slitasje blant de ansatte og skaper større arbeidsglede.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En renholdsjobb på fulltid er et hardt og rutinepreget arbeid. Derfor har de fleste renholderne tradisjonelt gått på deltid i Rengøringsservice, som tar seg av renholdet i København kommune.

Men de færreste kan leve av en deltidsjobb, skriver nettstedet Jobogkrop.dk.

– Vi tilbød de ansatte deltidsjobb fordi mange renholdere som arbeider fulltid, fort blir utslitt. Men vi registrerte at de da bare tok rengjøringsjobber andre steder, og da var vi like langt, sier Nicolai Bülow Tronche, HR-konsulent i København kommune.

Et arbeid du kan leve av

Derfor tok han i 2008 sammen med renholdssjef Heidi Baadsgaard i Rengøringsservice initiativet til prosjekt Et arbeid du kan leve av. Prosjektet skulle utvide deltidsjobb til fulltidsjobb ved å tilby renholdsassistentene andre jobbfunksjoner i den øvrige arbeidstiden, derav navnet kombijobber.

– I løpet av 30 år har jeg sett mange medarbeidere som er nedslitt og ikke trives i jobben. Vi satte i gang prosjektet for å forebygge at de sliter seg fullstendig ut, sier Baadsgaard.

Renhold og kaffekoking

Ideen med kombijobbene er å kombinere det tradisjonelle og krevende renholdsarbeidet med andre serviceoppgaver, f. eks. oppdekking til møter, kaffekoking, tøyvask, blomstervanning, bestilling av varer og kopiering.

Prosjektet blev satt i gang med fokusgruppeintervjuer for både medarbeidere og ledere. Medarbeiderne skulle bl.a. avklare sine holdninger til kombijobb og få innblikk i om det ville kreve etterutdanning, mens ledere fra forvaltningen skulle diskutere hvilke jobber som kunne skapes. Den største utfordringen har vært å overtale ledere i kommunen til at se mulighetene i prosjektet.

Fornøyde medarbeidere

– Det har vært en utfordring for arbeidsplassen å forstå at renholderne kan løse andre oppgaver enn å gjøre rent, forteller Heidi Baadsgaard, som derfor alltid tar en brosjyre om prosjektet med når hun møter ledere i kommunen.

Medarbeiderne har derimot tatt godt imot prosjektet og utsikten til en kombijobb.

– Vi hadde en god og lang dialog med medarbeiderne, og vi gjorde mye for at de skulle forstå at det var for deres skyld vi gjorde det. Kombijobber ville få dem ut av den vante rutinen, sier Baadsgaard.

Flere renholdere har opplevd at kombijobbene gir positive effekter:

– I ett tilfelle hadde vi en vikar som fikk problemer med armene. Hun hadde et langt sykefravær og var faktisk nødt til å slutte. Så fikk hun sjansen til en kombijobb der hun kunne gjøre litt rent og ta seg av et møtesenter, og nå er hun ute i arbeid igjen. Hun har vært her i fem måneder og har ikke vært syk en eneste dag, sier en kommunal leder.

Sykefraværet falt

Prosjektet har også satt sine spor i statistikkene. Sykefraværet falt fra 5-7 prosent i året til 3,5 prosent i 2010. Samtidig viser en trivselsundersøkelse fra 2010 at renholderne trives bedre og føler at de har større innflytelse i jobben, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2008.

Pr. 1. desember 2010 er knapt 100 av de 270 ansatte i Rengøringsservice i kombijobb.

Fordeler for ansatte

Fordelene med kombijobber er mange. Renholderne får større fleksibilitet og mer variasjon i arbeidet, bedre kjennskap til forholdene på arbeidsplassen, mindre slitasje, bedre mulighet for utdannelse og utvikling av ny kompetanse og mer kontakt med de andre ansatte.

Fordel for arbeidsplassen

For arbeidsplassene betyr kombijobbene en mulighet til å få løst arbeidsoppgaver som ikke fyller en fulltidsstilling, bedre tid til kjerneoppgavene for de øvrige medarbeiderne, en fleksibel arbeidskraft og større mulighet for kontakt med medarbeideren.

Prosjektet har pågått i perioden 2008-2010 og er støttet av danske Forebyggelsesfonden.

(www.jobogkrop.dk / www. hmsmagasinet.no)

Powered by Labrador CMS