Renhold-colourbox.jpg

Risikabel kombinasjon

Hardt fysisk arbeid kombinert med dårlig fysisk form er forbundet med stor helserisiko for lavt utdannede menn i arbeidslivet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Denne kombinasjonen tredobler risikoen for å dø av hjertesykdom, skriver det danske nettstedet Videncenter for Arbejdsmiljø. Men risikoen øker ikke dersom mennene har moderat eller er i god fysisk form, viser undersøkelsen der forskere har fulgt 5000 menn i 30 år.

Større risiko for hjertesykdommer

I industriland har menn med lavlønnsarbeid og ingen eller kortvarig utdannelse generelt større risiko for å pådra seg hjerte- og karsykdommer enn menn med bedre lønnet arbeid og bedre utdannelse. De har også større risiko for å dø tidlig, og arbeidet deres stiller store fysiske krav til dem. Men det har hittil vært uklart om de store fysiske kravene er en vesentlig årsak til at de har større risiko for hjerte- og karsykdommer.

Har undersøkt sammenhengen

" Nå har en gruppe forskere altså undersøkt om det eksisterer en sammenheng mellom fysiske krav i arbeidet og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer for denne gruppen menn.Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at: Hardt fysisk arbeid tredobler risikoen for å dø av hjertesykdom. Hardt fysisk arbeid påvirker ikke risikoen for å dø av hjertesykdom dersom mennene har moderat og er i god fysisk form.Fysisk form synes altså å være en avgjørende faktor for risikoen for å dø av hjertesykdom blant menn i denne kategorien. (Videncenter for Arbejdsmiljø)

"
Powered by Labrador CMS