Trening-colourbox.jpg

Blir sterkere fysisk og mentalt

En dansk studie viser at intensive øvelser i arbeidstiden tre ganger i uken i tre måneder, ga en gruppe renholdsassistenter mer muskelstyrke og balanse. En annen gruppe jobbet samtidig med mental trening, noe som reduserte deres frykt for smerte (kinesiofobi).

Publisert

Dansk studie viser at intensiv trening i arbeidstiden gjør renholdere sterkere både fysisk og mentalt. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette viser en studie hvor 363 renholdere fra 9 arbeidsplasser deltok, skriver Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.

Den fysiske treningen var målrettet og intensiv muskel- og koordinasjonstrening en gang i uken i to timer. Den mentale treningen bestod av diskusjoner og øvelser, basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi to timer annenhver uke.

Flerårige forskning

Resultatene er hentet fra delprosjektet: "Forebyggelse af fysisk nedslidning blandt rengøringsassistenter". Hensikten med prosjektet var å undersøke om fysisk- og mental trening en liten periode av arbeidstiden, ville forbedre en gruppe renholdsassistenters fysiske og mentale ressurser.

Prosjektet er ett av flere delprosjekter i FINALE Prosjektet"Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt".

Prosjektet blir gjennomført av forskere ved Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøforskningsfonden og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning støtter prosjektet økonomisk.

"
Powered by Labrador CMS