Unngå å ta arbeidet med på ferie. Det kan virke forstyrrende. (Ill.foto: Colourbox)
Unngå å ta arbeidet med på ferie. Det kan virke forstyrrende. (Ill.foto: Colourbox)

Forbered ferien og kom bedre i gang når den er over

Hvordan du begynner ferien, påvirker hvor godt du klarer å starte opp igjen. Her er fem gode råd.

Publisert

Det danske viten­senteret for arbeids­miljø, Arbejdsmiljoviden.dk, har samlet ferieråd fra arbeids­psykolog Einar Baldursson ved på Aalborg Universitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  1. Ikke rydd skrive­bordet. Har du mulighet, er det en bedre idé å velge ut noen oppgaver som du har lyst til å begynne på etter ferien. Da unngår du å lure på hva du skal begynne med når du kommer tilbake.
  2. Reis uthvilt på ferie. Sett ned tempoet på forhånd. Går du uthvilt ut i ferie, vil du også være uthvilt når du vender tilbake. Ferie er viktig og det er til liten nytte å over­belaste seg selv med opp­gaver og øke tempoet før ferien. Det er en utbredt mis­forståelse at ferien skal brukes til å koble av etter en hard periode. Den skal brukes til å koble på.
  3. Viktig å slappe av. Grensen mellom fritid og arbeid er blitt mer flytende for mange i arbeds­livet, der e-post og arbeids­telefon spiller en viktig rolle. Dette kan være et problem, fordi det er viktig å kunne trekke seg tilbake og slappe av. Når du er på ferie, settes hjernen i en lærings­tilstand der du er åpen for nye opplevelser og kan se sammen­henger på uventede måter. Men tar du arbeidet med på ferie, kan det lett virke forstyrrende.
  4. Vend tilbake på en onsdag. Ikke start på mandag, start på en onsdag! Da er det lettere å få oversikt over resten av uken og plan­legge den neste. Tre ukers sommer­ferie medfører nemlig at hjernen er innstilt på en annen form for tid enn den arbeids- og hverdags­messige.
  5. Sett ned tempoet i starten. Skru ned på ambisjoner og tempo de første dagene etter ferien. Å kjøre for full gass kan sammen­lignes med at en løper begynner sesongen med å løpe maraton uken etter en lang ferie. Det gjør ingen. Du skal bygge opp ressursene dine.

Kilde: 5 tips: Forbered sommerferien og kom godt tilbage på jobbet, http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2018/juni/25_femferietips

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS